Al het nieuws

Cao- onderhandelingen Zuivel gaan van start

Het heeft even geduurd, maar het lijkt er nu toch echt op dat de onderhandelingen voor een nieuwe cao Zuivel van start gaan. Op 5 maart staat het eerste overleg gepland.

Bij de onderhandelingen staat er een aantal onderwerpen op de agenda. Er is een werkgroep geweest die zich heeft gebogen over het tijdloon, de feestdagentoeslag en de overwerktoeslag.

Dit zijn allemaal onderwerpen in de cao die onduidelijk en complex uitlegbaar zijn. De werkgroep zal aanbevelingen doen hoe deze zaken verbeterd kunnen worden. De aanbevelingen worden door partijen meegenomen in de onderhandelingen.

Daarnaast ligt er nog het vraagstuk rondom pensioen. Oorspronkelijk was het plan om eerst een nieuwe pensioen- cao af te sluiten en daarna te onderhandelen over de reguliere cao. We hebben met de werkgevers in de Zuivel geen nieuwe pensioen- cao kunnen afsluiten. Daarom zullen wij voorstellen om de huidige pensioen- cao te verlengen met twee jaar. Over twee jaar moet de pensioenregeling op de schop n.a.v. het landelijke pensioenakkoord. Daarom lijkt ons 2 jaar een goede periode.

Als bijlage stuur ik je de cao- voorstellen.

Heb je vragen en/of opmerkingen? Deel het met ons in de community op JeAchterban. We reageren zo snel mogelijk! 

Henk Jongsma
bestuurder CNV Vakmensen
E:  h.jongsma@cnvvakmensen.nl
M: 06 22 38 30 73

Downloads