Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Trioworld

Afgelopen dinsdag 6 april hebben we wederom een onderhandelingsronde met Trioworld gehad om tot een nieuwe cao te komen. Dat is helaas nog niet gelukt, hoewel we wel veel onderwerpen hebben besproken.

Besproken onderwerpen
We hebben uitvoerig stilgestaan bij onze voorstellenbrief. Er stond een aantal arbotechnische punten op die eigenlijk niet onder de cao-besprekingen vallen. Maar dit waren punten die wel degelijk uit onze enquête kwamen. Daarom hebben we deze wel besproken. Trioworld stond hier open voor en waar nodig nemen we punten mee naar het volgende periodiek overleg.
Daarnaast heeft Trioworld aangegeven het fietsenplan te willen verlengen, wat natuurlijk ook een wens van onze kant was. Ook een verhoging van de reiskostenvergoeding lijkt binnen handbereik.
Wat betreft de consignatie geeft Trioworld aan hier niet in mee te kunnen gaan aangezien dat al de consignatiediensten dan bij een klein aantal medewerkers komt te leggen. Wel hoopt Trioworld de consignatiediensten tot een minimum te beperken en kritisch te kijken of een consignatieoproep wel echt nodig is.

Bedrijfs-AOW
Eën van de besproken punten is de bedrijfs-AOW. Dit is een soort VUT-regeling die in het pensioenakkoord als tijdelijke maatregel mogelijk is gemaakt voor een groep werknemers die uiterlijk in 2025 drie jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd zit. Dit wordt ook wel de zware beroepenregeling genoemd, wat uit onze enquête als één van de belangrijkste punten voor het cao-overleg naar voren is gekomen. Zowel vakbonden als Trioworld zien mogelijkheden om voor de looptijd van de cao tot één dergelijke regeling te komen. Tijdens de volgende onderhandelingsronde zullen we verder praten over voorwaarden en condities.

Looptijd en loonsverhoging
Trioworld stelt een looptijd van 1 jaar voor met een loonsverhoging van 1,5% loonsverhoging per 1 april 2021. Als reden voor deze magere loonstijging geeft Trioworld aan dat de locatie Apeldoorn het hoogste kostenniveau heeft van de hele Trioworld groep én dat er in de vorige cao een relatief gezien hoge loonsverhoging is gegeven. Dit leidt ertoe dat het bedrijf slechts een verhoging wil geven die aan de onderkant van de gemiddelde loonstijging in Nederland zit.
Dit ligt mijlenver van onze loonvraag en het mandaat dat wij van onze leden hebben meegekregen. We vinden het loonbod teleurstellend en gaan de komende weken nadenken hoe we hier de volgende onderhandelingsronde op gaan reageren.

Vervolg
Op 20 april gaan we weer verder praten over de cao. Mochten jullie voor die tijd vragen hebben of ons iets willen meegeven in aanloop naar het overleg: graag! Dit kan via John Koetsier of bij mij via j.marskamp@cnvvakmensen.nl We houden jullie op de hoogte.

Mede namens John Koetsier,
Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
E j.marskmap@cnvvakmensen.nl
M 06 2390 9865