Cao-onderhandelingen Taxi van start

De cao-onderhandelingen Taxi zullen pas begin september starten. Dit is helaas door corona uitgesteld. Vul de enquête in en laat ons weten waar we op in moeten zetten.
Uitstel cao-onderhandelingen door corona
De cao-onderhandelingen zouden eigenlijk in maart van start gaan. Ten gevolge van corona zijn de onderhandelingen toen uitgesteld. De afgelopen maanden heeft CNV Vakmensen samen met FNV en werkgevers een lobby gevoerd bij de overheid met al inzet dat taxi-bedrijven zoveel mogelijk doorbetaald worden door opdracht gevers. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor branche protocollen met als inzet de veiligheid van de medewerker.

Start cao-onderhandelingen
De cao-onderhandelingen zullen 11 september van start gaan. In februari hebben wij een enquête gehouden om te vragen wat jij belangrijk vond voor de cao-onderhandelingen. Belangrijkste zaken, die daaruit gekomen zijn, waren loonsverhoging, doorbetaling bij ziekte en een heldere pauze regeling. Inmiddels zijn wij enkele maanden verder en is de situatie door de coronacrisis behoorlijk veranderd. Wij vragen je daarom om de onderstaande enquête in te vullen om ons nogmaals te laten weten wat jij geregeld wilt zien in de nieuwe cao.

Klik HIER om de enquête tot 21 augustus 2020 in te vullen.

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem uit te brengen ga dan naar: https://bit.ly/caotaxi.

Vragen of opmerkingen?
Neem contact op met Agostino Di Giacomo Russo, telefoon 06 478 26875 of per mail: a.digiacomorusso@cnvvakmensen.nl