Al het nieuws

Cao-onderhandelingen ProRail van start

Op 7 oktober heeft de aftrap plaatsgevonden van de cao-onderhandelingen bij ProRail. De onderhandelingen stonden in het teken van het uitwisselen van de voorstellen en het stellen van vragen zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Vanwege Corona vond de bijeenkomst niet fysiek plaats. Dat is geen optimale setting voor cao-onderhandelingen.

Het overleg van 7 oktober vond dus virtueel plaats. Voor het uitwisselen van de voorstellenbrieven was dat geen probleem. Alle partijen zijn wel van mening dat het voor het proces beter is dat de komende onderhandelingen fysiek plaatsvinden.

Voorafgaande aan de onderhandelingen hadden alle partijen de wens uitgesproken om snel tot een nieuwe cao te komen. CNV Vakmensen was daarom enigszins teleurgesteld dat dit streven niet werd weerspiegeld in de voorstellenbrieven van de andere partijen. Zo waren er diverse voorstellen om zaken verder te verkennen. De werkgever kwam niet met een concreet loonbod. Er zullen dan ook nog flinke stappen moeten worden gemaakt wat betreft de concretisering van de voorstellen. Een hele uitdaging met nog drie maanden in het verschiet.

Op de enquête van CNV Vakmensen is goed gereageerd: ruim 300 medewerkers hebben de enquête ingevuld. Dezelfde enquête vormde de basis voor de voorstellenbrief van CNV Vakmensen. We hebben ook een aantal opmerkingen gehad. We zagen daarbij 3 clusters:

  • De nieuwe Raad van Bestuur geeft goed leiding aan ProRail
  • Er is nog een wereld te winnen in de verhouding direct leidinggevende/medewerker
  • Onduidelijkheid over de mogelijkheden van het Persoonlijk Ontwikkel Budget

Bovengenoemde punten zullen we in het reguliere vakbondsoverleg naar voren brengen. Op 28 oktober vindt het volgende cao-overleg plaats en zullen partijen inhoudelijk ingaan op de voorstellen.

Tot zover het eerste overleg. Na elk overleg zullen jullie een nieuwsbrief ontvangen over de voortgang van de cao-onderhandelingen.

Met vriendelijke groeten,
mede namens de onderhandelingsdelegatie,
Harry Smelt (kaderlid),
Marcel Walraven (kaderlid)


Jerry Piqué,
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 2052
E. j.pique@cnvvakmensen.nl

Downloads