Cao-onderhandelingen Philips gestart

Het gesternte waaronder de cao-onderhandelingen zijn gestart, is niet gunstig.

Op 16 november jongstleden heeft de eerste bijeenkomst van cao-partijen plaats gehad om de onderhandelingen te starten over de te wijzigen arbeidsvoorwaarden. Tijdens deze bijeenkomst hebben alle cao-partijen hun cao-voorstellen uitgewisseld en nader toegelicht.

Jouw werkgever geeft aan dat de coronapandemie ons allen bezig houdt en er nog geen uitzicht is op een verbetering naar een “terug” normaal of hoe een “nieuw” normaal er uit komt te zien.

Dit heeft ook economische consequenties. Onder die omstandigheden komt jouw werkgever dit keer niet met vernieuwing of verbeteringsvoorstellen maar gaat de aandacht uit naar de crisis het hoof te kunnen bieden.

Jouw werkgever is dan ook de mening toegedaan, dat er op het gebied van arbeidsvoorwaardenontwikkeling een pas op de plaats moet worden gemaakt.

In de brief van jouw werkgever wordt teruggeblikt op alle mooie afspraken die in de afgelopen cao zijn gemaakt.

Wel wenst jouw werkgever te komen tot gewijzigde afspraken over de grote schommelingen die ervaren worden op de productielocaties Best en Drachten en wenst zij een technisch voorstel te doen op het gebied van de koppeling van het variabel salaris aan performance management.

Tot slot denkt jouw werkgever aan een beperkte looptijd van 14 maanden zonder afspraken over structurele loonsverhogingen, maar stelt in de plaats daarvan een alternatief dat mee ademt met economische resultaten.

In de bijlage tref je de cao-voorstellenbrief van CNV Vakmensen aan.

De volgende cao-onderhandelingsbijeenkomst staat gepland op donderdag 26 november.
De derde en tevens laatste geplande bijeenkomst vindt plaats op 8 december.

Namens de onderhandelingsdelegatie,
Ian Cummins, kaderlid CNV Vakmensen

Arjan Huizinga
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 20 32
E: a.huizinga@cnvvakmensen.nl

Downloads