Al het nieuws

Cao onderhandelingen Nestlé van start

Vorige week zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao Nestlé dan toch eindelijk officieel van start gegaan. Graag informeren wij jou hierover.
De start van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor Nestlé stond eigenlijk gepland voor afgelopen maart/april. Door de uitbraak van het corona virus hebben we dit toen noodgedwongen moeten uitstellen. Vorige week was het dan wel zo ver. Vakbonden en Nestlé hebben voor het eerst kunnen overleggen over een nieuwe cao. 

Dit eerste overleg heeft vooral in het teken gestaan van de toelichting op de voorstellen van de verschillende partijen en een eerste verkenning van wat er aan onderwerpen op tafel ligt. Zoals dit vaak het geval is lijken bij aanvang van de onderhandelingen de standpunten op de verschillende issues tussen vakbonden en werkgever ver uit elkaar te liggen. In de komende periode moet blijken of er een brug geslagen kan worden en er binnen afzienbare tijd een nieuwe cao tot stand gaat komen? 

CNV Vakmensen staat hier positief in en zal zich, zoals altijd, constructief opstellen in de besprekingen over een nieuwe cao.

Eind september staat het volgende overleg gepland. Wordt vervolgd dus!

CNV Vakmensen zal jou in de komende periode geregeld een update sturen over de voortgang in de cao onderhandelingen.


Martijn den Heijer
030 751 1950
m.denheijer@cnvvakmensen.nl
Twitter: @mdenheijer