Al het nieuws

Cao-onderhandelingen KPN van start

Half november starten we met de onderhandelingen over een nieuwe cao bij KPN. Om onze inzet goed te kunnen bepalen willen we jou vragen om een vragenlijst in te vullen.

Start Onderhandelingen
Binnenkort starten de onderhandelingen over een nieuwe cao. Jouw mening is van belang voor een goede cao en voor de uitvoering en naleving van afspraken. De delegatie van CNV Vakmensen aan de onderhandelingstafel bestaat uit CNV lid en KPN collega Hans Tuinman en onderhandelaar Marten Jukema. 

Vragenlijst invullen
Graag willen wij van jullie weten wat de hot items zijn waar we dit jaar op moeten inzetten. Als je de bijgaande vragenlijst zou willen invullen dan help je ons goed op weg. Het invullen kost je ongeveer 10 minuten. Klik hier om meteen naar de digitale vragenlijst te gaan. Krijg je de nieuwsbrief per post, dan kun je op jeachterban.nl de vragenlijst invullen: https://www.jeachterban.nl/kpn/cao-2020/b/start/posts/vragenlijst

Niet-leden
Je kunt de link naar de vragenlijst ook doorsturen naar je collega die nog geen lid is van het CNV. CNV Vakmensen is voorstander van het betrekken van alle KPN-medewerkers bij de cao want een grotere betrokkenheid betekent een sterkere positie van de werknemers en daardoor ook betere cao-afspraken. 

Planning cao overleg
Op basis van jullie reacties kunnen we onze inzet afstemmen met de andere 5 vakbonden aan tafel. Doel is daarna om met KPN een nieuwe cao af te spreken per 1 januari 2020. Zoals bij iedere onderhandeling hopen wij ruim voor de afloop van de huidige cao een nieuwe te kunnen afspreken. Dit is echter afhankelijk van de inhoud van de onderhandelingen. En vanzelfsprekend ook van de wijzigingen die de werkgever wil doorvoeren. We informeren jullie regelmatig gedurende het onderhandelingsproces over de stand van zaken. 

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze KPN community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan over de cao onderhandelingen of andere actuele zaken bij KPN: https://www.jeachterban.nl/kpn/ 

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN-collega Hans Tuinman weten. 

Marten Jukema,
bestuurder CNV Vakmensen
E m.jukema@cnvvakmensen.nl 
M 06 1320 4112