Al het nieuws

Cao-onderhandelingen KLM beginnen

Deze week gaat voor het eerst serieus onderhandeld worden om te komen tot een KLM-cao. De voorstellen daarvoor van CNV vind je in de bijlage en we zijn benieuwd naar je feedback erop. Wij hopen op voorspoedige onderhandelingen.
De grote tafel
Het is anders onderhandelen bij KLM dan bij de laatste drie cao's. Er zitten bijna veertig mensen aan de grote onderhandelingstafel dit keer. Dit omdat er voor het eerst in jaren weer tegelijkertijd onderhandeld wordt over alledrie de cao's bij KLM. De cao van de vliegers, de cao voor het cabinepersoneel en de cao voor de grondmedewerkers van KLM. CNV heeft zijn voorstellen gebaseerd op de wensen die we (via onze kaderleden en uit contacten met jullie de laatste jaren) uit "het veld" hebben opgepikt.

Het is een hele lijst geworden (zie de bijlage) en we zijn benieuwd naar jullie feedback, maar het is ook een lijst die deels opgesteld is "in afwachting van". Wij zijn namelijk nog op basis van afspraken uit de vorige cao in een aantal werkgroepen, in een meer ontspannen setting, creatief aan de slag om oplossingen te formuleren voor een aantal belangrijke onderwerpen die aan de onderhandelingstafel altijd vastliepen in het verleden. Die oplossingen willen we ook een kans geven, rond de zomer moet daar meer over bekend worden.

De ontspannen tafel
Het gaat dan om oplossingen voor vraagstukken zoals: Hoe ga je om met roosters, met vast werk en flexibel werk en met gezond je pensioendatum halen als medewerker ? Wij geloven erin dat een aantal oplossingen eerder in zo'n soort creatieve setting tot stand komen, waarbij we ook nadrukkelijk de komende maanden jullie als medewerkers gaan raadplegen, dan in de formele setting van de grote tafel. Zo zijn er al een tijdje verkennende gesprekken over zelfroosteren en daar willen we best iets mee, maar wel zorgvuldig (zie ook onze voorstellen).

Dat we wat meer verdiepend in gesprek zijn laat echter onverlet dat er over een aantal zaken natuurlijk gewoon hard en stevig onderhandeld moet worden en dat uiteindelijk elke verandering in de cao alleen kan met toestemming van jullie, onze leden ! Wij hebben dan ook niet voor niks een aantal belangrijke voorstellen op tafel gelegd die wij willen omzetten in resultaten.

Drie belangrijke voorstellen

Het gaat dan bijvoorbeeld om:

- Een stevige looneis. De inflatie tikte vorige maand bijna de drie procent aan, wat betekent dat we minimaal vier procent vragen om toch wat koopkrachtverbetering te kunnen realiseren.
- Een rooster dat zonder dat je enorm moet gaan ruilen al voldoet aan je (verlof)wensen, bijvoorbeeld doordat je het recht krijgt op een jokerdag, een losse vrije dag waarop je sowieso vrij bent als je dit aangeeft.
- Een MSG-breed onderzoek van wat we nu eigenlijk met elkaar vinden van de TCP-systematiek en van de invloed die dat heeft op jullie salariëring. Als daaruit blijkt dat de medewerkers daar verandering in willen aanbrengen, dan moet dat bespreekbaar zijn en kunnen leiden tot veranderingen vanaf begin volgend jaar.

Hoe verder ?

De komende weken gaat er veel onderhandeld worden. We houden je op de hoogte van de voortgang. Onze eerste inschatting is dat het niet makkelijk gaat worden, maar ondanks het volgens KLM wat tegenvallende eerste kwartaal (in financiële zin) zal er toch echt samen gezocht moeten worden naar een cao-deal die eenieder met een goed gevoel naar de honderdste verjaardag van KLM gaat brengen.

CNV doet dit zoals altijd als een team, met een deskundige, actieve club leden verspreid over bijna alle divisies die veel meedenken. Ook hebben we een ervaren onderhandelingsdelegatie aan de "grote tafel". Naast de vakbondsbestuurder zijn dat KLM'ers Asha Mees (Ground Services / MSG'er) en Cock Van Der Pol (E&M / A&T'er). We gaan er weer voor en hebben zin in het bereiken van een goed resultaat voor jullie !

Vragen/opmerkingen
Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 of m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Downloads