Al het nieuws

Cao-onderhandelingen bij Goodix

Binnen enkele maanden gaan wij waarschijnlijk met jouw werkgever in overle om over een nieuwe cao te praten. We will consult with your employer again within a few months to discuss a new CLA.
Loonsverhoging, balans tussen werk en privé, bonus- of winstdeling, allemaal onderwerpen die op de agenda zullen staan.

Omdat wij onze leden vertegenwoordigen is het van groot belang dat wij precies weten welke onderwerpen jullie op de bespreekagenda willen hebben. Daarom hebben wij een aantal vragen op een rij gezet en apart (waar nodig) van een toelichting voorzien.
Hiermee het verzoek aan een ieder om de vragenlijst goed te lezen en te beantwoorden. Maak gerust gebruik van de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen, je antwoorden te motiveren of om een heel ander antwoord te geven.

Als CNV-lid heb je de garantie dat alleen een meerderheid van CNV-leden, werkzaam bij Goodix, beslist wat er wat ons betreft op de agenda komt. Dit wordt niet opgelegd vanuit een hoger beleidskader of zoiets dergelijks. Het is de bedoeling dat wij concrete cao-voorstellen uit jullie response halen om op die manier te zorgen voor de juiste belangenbehartiging: jouw belangen!

Klik hier voor het invullen van de enquête

Krijg jij deze nieuwsbrief per post dan hebben wij geen e-mailadres van jou, of je hebt je uitgeschreven voor nieuwsbrieven van CNV Vakmensen. Wij willen het liefst jou zo snel mogelijk op de hoogte stellen van al het cao-nieuws. Kijk daarom op “mijncnv” op onze site: www.cnvvakmensen.nl om dit te controleren of geef je e-mailadres opnieuw door. Om je stem uit te brengen ga dan naar: bit.ly/caogoodix.

Alvast bedankt voor je inbreng.

CNV Vakmensen
Arthur Bot, bestuurder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear members of CNV Professionals working at Goodix,

We will consult with your employer again within a few months to discuss a new CLA. Wage increase, work-life balance, bonus or profit sharing, all subjects that will be on the agenda.
Because we represent our members, it is very important that we know exactly which topics you want to have on the agenda. That is why we have listed a number of questions and provided separate explanations (where necessary). With this the request to everyone is to read and answer the questionnaire. Feel free to use the opportunity to ask additional questions, motivate your answers or to give a completely different answer. As a CNV member you have the guarantee that only a majority of CNV members working at Goodix will decide what is on our agenda. This is not imposed from a higher policy framework or something like that. The intention is that we formulate concrete collective labor agreement proposals from your response in order to ensure the right representation of interests: Your interests!
Click here toe complete the survey or go to bit.ly/caogoodix

Thanks for your response.