Al het nieuws

Cao-onderhandelingen Bavaria – Royal Swinkels family brewers eindelijk van start!

Na onderhandelingen over het sociaal plan, gesprekken over de inning van de premie: “regeling verlenging WW” (www.spaww.nl) en door Corona belemmeringen, is er behoorlijke vertraging ontstaan op de ontwikkeling van jullie cao. De komende maanden gaan wij, de vakorganisaties, met jullie werkgever in overleg over een nieuwe cao.

Het jaar 2020 staat in het geheugen als een vervelende periode door de Corona pandemie. In 2021 zal dit helaas nog voortduren. Ik verwacht een omslag naar een beter draaiende economie als er meer mensen zijn gevaccineerd EN vooral als de Horeca weer geopend wordt.  

Ik verzoek je om de korte enquête in te vullen, klik hier voor enquête, zodat ik jullie, leden van CNV Vakmensen, mening kan meenemen in de cao-voorstellen die ik naar jullie werkgever stuur. Belangrijke onderwerpen kun jij daarbij ook afzonderlijk vermelden.

Mocht je nog vragen of suggesties hebben naar aanleiding van het aanstaande cao-onderhandelingstraject, mail me dan (r.jongen@cnvvakmensen.nl)

Mede namens de kaderleden, Roger Jansen en Jos van Kemenade

René Jongen
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 51 202 961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl

Wil jij ook een sterke bond? Meld dan nu een nieuw lid bij CNV Vakmensen aan. Kijk op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden  voor meer informatie.