Cao-onderhandelingen Albemarle van start

Rectificatie - Daarnet hebben wij je een nieuwsbrief verstuurd zonder bijlage. Dit is een rectificatie op deze verzonden nieuwsbrief.

Onderhandelingen van start, nieuwe bestuurder
De huidige cao Albemarle loopt binnenkort af. Het is daarom hoog tijd voor een nieuwe cao. Om te beginnen stel ik mijzelf graag voor.  Mijn naam is Münire Manisa. Sinds kort ben ik bestuurder bij CNV Vakmensen. Collega Peter Böeseken gaat binnenkort met pensioen en daarom neem ik een aantal bedrijven over waar hij voorheen verantwoordelijk voor was. Grote schoenen om te vullen; jullie kunnen erop rekenen dat ik net zo hard mijn best zal doen voor jullie!

Eerste overleg
De cao-onderhandelingen zijn vandaag in de vroege ochtenduren gestart. Vanuit CNV Vakmensen hebben we ingezet op diverse belangrijke onderwerpen zoals inkomen en pensioen, maar ook op het geboorteverlof. Alle partijen hebben de mogelijkheid gehad om de voorstellen toe te lichten, Albemarle dus ook. Voor nu lijken we ver uit elkaar te zitten. We benutten de komende onderhandelingen om te kijken of we nader tot elkaar kunnen komen.

Voorstellenbrief
Onze voorstellenbrief is tot stand gekomen op basis van de input van onze leden. We hebben vooraf een uitvraag gedaan om te bepalen wat er speelt op de werkvloer en welke onderwerpen belangrijk zijn. We bedanken dan ook een ieder voor de geleverde input. Bijgaand treffen jullie ook onze voorstellenbrief zodat jullie precies weten wat onze voorstellen zijn.

Data volgende overleggen
De komende periode houden we jullie regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen. We hebben voor onderhandelingen de volgende data afgesproken:
31 maart 2021, 13 april 2021, 22 april 2021 en 18 mei 2021.

Is jouw collega al lid?
CNV Vakmensen zet zich vierkant in voor werknemers. Dat doen we met kracht en macht. Die kunnen we uitbreiden als steeds meer werknemers zich aansluiten. Het loont om lid te zijn van de vakbond; dan kun je straks ook meestemmen. Activeer je collega’s om lid te worden zodat we sterker staan! Neem hiervoor een kijkje op https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Mede namens kaderleden Tosca Langereis & Pieter Schreuder, 

Münire Manisa, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7450 / E m.manisa@cnvvakmensen.nl

 

Downloads