Al het nieuws

Cao-onderhandelingen AFP van start

Per 1 april 2021 loopt de cao AFP weer af en gaan we op korte termijn weer onderhandelen over een nieuwe cao. De eerste datum hiervoor is geprikt en staat gepland op 9 maart a.s.

Geen ledenvergaderingen
Normaal gesproken houden we voor het cao-proces begint ledenvergaderingen om de voorstellenbrief met elkaar te maken. Oftewel: onze inzet voor de onderhandelingen. Helaas zit dat er met de strenge lockdown regels niet in dit jaar en zoeken we naar andere manieren van contact. We hebben ervoor gekozen om een kleine enquête te maken en willen jullie vragen om deze in te vullen. Aan de hand hiervan zullen we onze voorstellenbrief opstellen.

Loonafspraak
Meteen aan het begin van de enquête zie je al een belangrijke vraag staan: gaan we een uitgebreide voorstellenbrief maken (zoals we normaal gesproken altijd doen) of kiezen we voor een korte variant en gaan we alleen voor een loonsverhoging dit jaar.
Onze voorkeur heeft het om dit jaar alleen een loonsverhoging af te spreken (mits deze uiteraard van voldoende niveau is), aangezien we nog steeds in een vreemde Covid-19 wereld leven en het daardoor in de fabriek al alle hens aan dek is. Het zou mooi zijn als we een goede loonsverhoging kunnen afspreken en het traject dit keer klaar is vóór de cao ook daadwerkelijk is afgelopen. Daar willen we voor gaan, dit creëert ook rust en duidelijkheid.

Vul de enquête in
Maar zoals altijd bepalen wij dit niet, maar is het aan de leden. Onze mening is zeker niet leidend, die van jullie wel! Dus vul de enquête in, zodat we weten wat er bij onze leden leeft en wat jullie voorkeur is. Uiteraard zullen we daar dan naar handelen.
Invullen kan digitaal met deze link en dit kan tot en met zondag 28 februari.

Vragen
Mocht je in het kader van de komende cao onderhandelingen nog wat willen bespreken:  mail me gerust.

Mede namens John Koetsier,
Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
j.marskamp@cnvvakmensen.nl