Cao M&T: Een grote broek vraagt om stevige bretels

Op dinsdag 9 april zijn de onderhandelingen voor de cao Metaal en Techniek van start gegaan. Tijdens deze eerste ronde hebben we uitleg gekregen over de voorstellen van de werkgevers. Daarnaast hebben we een toelichting gegeven op de voorstellen van CNV Vakmensen. Hieronder een samenvatting.
Allereerst hebben we de werkgevers gecomplimenteerd met de goede resultaten die de sector heeft behaald in de afgelopen jaren. De economie draait goed, er is veel werk, de sector bloeit en dat blijft de komende tijd ook nog wel. De voorzitter van Techniek Nederland noemt de sector de belangrijkste speler in de energietransitie. Dat is een grote broek om aan te trekken. Bij een grote broek horen stevige bretels. Daarom kregen de leden van de werkgeversdelegatie mooie CNV-paarse bretels aangeboden door onderhandelaar Marco Hietkamp. Deze staan symbool voor een cao met stevige arbeidsvoorwaarden die het de werknemers mogelijk maken om het vele werk op een goede manier uit te voeren.

De hoofdpunten van onze voorstellen zijn:

  • Goede beloning
  • Regie over je eigen loopbaan
  • Stimuleren van ontwikkeling
  • Gezond en prettig werken 

Wat CNV Vakmensen betreft zijn dit de pijlers voor de afspraken die we voor de nieuwe cao willen maken. De volledige voorstellenbrief vind je als bijlage bij dit bericht.

Werkgevers hebben ook hun voorstellen toegelicht
Wat ons betreft is er genoeg reden om flink te investeren in vakmensen. Het gaat goed met de economie en vakmensen zijn hard nodig in de sector Metaal en Techniek. Toch blijkt daar nog weinig van uit de voorstellen van de werkgevers. Hoewel ze aangeven dat zij, net als wij, aan de slag willen met het thema Duurzame Inzetbaarheid willen ze ook een heel aantal ontziebepalingen op latere leeftijd laten ingaan. Zo stellen ze voor om de leeftijdsgrens voor het niet meer verplicht ploegendienst of overwerk verrichten op te schuiven van 55 jaar naar 58 jaar en vervolgens te laten meebewegen met de opschuivende AOW-leeftijd. Ook willen ze de extra vakantierechten voor ouderen pas toekennen vanaf 58 jaar in plaats van 53 jaar en vervolgens laten meebewegen met de opschuivende AOW-leeftijd. Bij ziekte willen ze het mogelijk maken om bij de tweede ziekmelding en alle daaropvolgende ziekmeldingen een verlofdag in te houden. Wij zien nog niet in hoe dat strookt met het verbeteren van Duurzame Inzetbaarheid.

Al met al genoeg reden om hierover door te praten met de werkgevers. Dat gaan we doen op dinsdag 23 april. Dan is de tweede onderhandelingsronde gepland. Over het verloop daarvan en de uitkomsten informeren we in een volgende nieuwsbrief.

Blijf meepraten op Je Achterban (www.jeachterban.nl/metaaltechniek) over onze voorstellen, reageren op de voorstellen van de werkgevers en stel ook je vragen over de cao-onderhandelingen! Hoe meer we dit met elkaar doen, hoe beter het resultaat uiteindelijk wordt!

Print deze nieuwsbrief uit en hang hem in je kantine! Hoe? Klik in deze nieuwsbrief op het printertje of gaat naar de website (www.cnvvakmensen.nl/metaaltechniek) voor de printversie!

Downloads