Al het nieuws

cao Mortel

Wanneer je nog werkt onder de cao Mortel die na 2012 niet meer is verlengd, willen wij je graag informeren over de situatie die is en gaat ontstaan.

Jouw cao Mortel heeft nog steeds nawerking: voor werknemers die al aangenomen waren met deze oude cao Mortel is deze cao van toepassing. Voor nieuwe werknemers kan het betekenen dat zij zonder collectieve arbeidsvoorwaarden aan het werk zijn en daarmee geen cao hebben. Wanneer dit niet expliciet is opgenomen in de individuele arbeidsovereenkomst.

Dan zijn er nog bedrijven waarmee CNV Vakmensen een eigen cao heeft afgesproken. Zoals Bruil Beton en Mix. En de Mebin. Ook de betonpompen hebben een eigen cao. Enkele bedrijven volgen de Mebin- cao of de cao Betonpompen.

Wij zijn in gesprek met de Mortel- bedrijven die momenteel de cao Betonpompen volgen om te komen tot een eigen cao die daarmee collectief de cao Betonpompen gaat volgen. Bij deze bedrijven hebben zich inmiddels andere Mortel- bedrijven gemeld die ook hieraan willen deelnemen.

Wij weten momenteel niet welke arbeidsvoorwaardelijk situatie bij jou van toepassing is. Wij willen je dan ook vragen om ons hierover te informeren middels bijgevoegde korte vragenlijst. Zodat wij ook jouw belangen goed kunnen behartigen.

Is voor jou de oude cao nog van toepassing? Dan kan je jouw werkgever informeren over de mogelijkheden om ook aan te sluiten bij de groep Mortel- bedrijven die een eigen cao willen die momenteel de cao Betonpompen volgt. Wij zijn bereid om met jouw werkgever in gesprek te gaan wanneer jouw werkgever open staat voor een gesprek met ons. Wij horen dit graag van je.

Enkele zaken die mogelijk momenteel voor jou spelen zijn de volgende:

  • Pensioen: Jouw pensioen dat bij BPF Bouw wordt opgebouwd heeft voor jouw werkgever tot eind van dit jaar een verplichting voor jouw werkgever. Deze verplichting was op 31 december 2020 afgelopen. Wij hebben de minister gevraagd om de verplichting te verlengen. De minister heeft hieraan gehoor gegeven tot 31 december 2021.

    Wij zijn met BPF Bouw in gesprek om de mogelijkheden te verkennen om voor de sector betonmortel de mogelijkheid te bieden om ook na de verplichtstelling van de overheid pensioen op te bouwen bij BPF Bouw. Ik kan je melden dat dit hoopvol verloopt.

    Maar wat gebeurd er bij bedrijven die niet aangesloten zijn bij de cao Betonpompen als bovengenoemd. Vraag jouw werkgever hiernaar.

    Wij zullen je over de pensioenontwikkelingen op de hoogte houden.
  • Reparatie 3e ww- jaar: Momenteel zijn er in veel sectoren afspraken gemaakt over de reparatie 3e ww- jaar. Hiermee wordt de periode dat werknemers gebruik kunnen maken van de ww- periode verlengd. Wanneer jouw werkgever niet is aangesloten bij de cao Betonpompen is dit wellicht voor jou niet geregeld. Vraag hiernaar bij jouw werkgever.

  • Onwerkbaar-weer-regeling: Bij de cao Betonpompen en daarmee ook de groep werkgevers die de cao volgen hebben we afspraken gemaakt voor de nieuwe cao om een onwerkbaar-weer-regeling af te spreken. En daarmee ook alleen voor deze werkgevers van toepassing. Dit geeft die werkgevers de mogelijkheid om bij vorst en sneeuwval bij het UWV een declaratie in te dienen voor de gederfde inkomsten. Dit gaat niet ten koste van de rechten van werknemers. De werkgevers die hiervan gebruik maken moeten de werknemer volledig het salaris doorbetalen.  

  • Sectorale AOW: Op 1 januari 2021 is de premie komen te vervallen voor de 55- regeling (de oude prépensioen regeling). De premie bedroeg 2% werkgevers en werknemers premie. In de cao Betonpompen hebben wij afspraken gemaakt om deze premie beschikbaar te houden om met werkgever afspraken te maken voor een sectorale AOW om werknemers de mogelijkheid te geven om eerder dan de AOW- gerechtigde leeftijd te stoppen met werken. In het grote pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt dat deze mogelijkheid in de cao afgesproken kan worden zodat maximaal 3 jaar voor AOW- gerechtigde leeftijd gestopt kan worden.

Dit is een aantal punten waar je waarschijnlijk geen rechten op hebt wanneer jouw werkgever niet bij de groep werkgevers zit die de cao Betonpompen volgt en nu voor een eigen cao wil gaan. Heb het erover met jouw collega’s. En wij kunnen ons voorstellen dat deze nieuwsbrief meer vragen oproept dan het antwoorden geeft. Schroom niet om ondergetekende te bellen of te mailen. Wanneer er bij jou en jouw collega’s behoefte is voor een persoonlijk gesprek zijn wij hiertoe altijd bereid om jouw kant op te komen en het gesprek met jou en/of jouw collega’s te hebben binnen de gestelde regels van het RIVM.

Bijgaand nog een kort vragenlijstje over jouw huidige situatie. Graag deze invullen en terugmailen naar w.timmer@cnvvakmensen.nl . Ik hoor graag van je!

Willem Timmer
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 202 957
E w.timmer@cnvvakmensen.nl

Downloads