Al het nieuws

Cao-MITT

Eind maart hebben leden van CNV Vakmensen informatie gekregen over de stand van zaken met betrekking tot cao MITT.

Vanuit medewerkers was ingestemd met het onderhandelingsresultaat, maar door de Corona uitbraak was de meerderheid van werkgevers onzeker over de toekomst. De onderhandelingen over de cao werden uitgesteld naar juni.

Onlangs is het overleg hervat en daarbij bleek dat de sector het zwaar heeft. Er waren grote omzetverliezen en bij sommige bedrijven is er sprake geweest van productievermindering en soms tot tijdelijke sluitingen. Dit zal je ook binnen je eigen bedrijf van dichtbij hebben gezien.

Werkgevers hebben nu aangegeven dat er geen mogelijkheid is om een structurele loonsverhoging te geven, terwijl er wel heel nadrukkelijk behoefte is aan een cao. Immers, sommige werkgevers gebruiken dit moment om over te stappen naar een andere (slechtere) cao. Hiermee verslechtert de positie van de medewerkers, verzwakt de sector en dat willen we met elkaar voorkomen

Gelet op bovenstaande zijn werkgevers met een eindbod gekomen dat hier ter stemming aan leden van CNV Vakmensen en andere vakorganisaties wordt voorgelegd. Een cao die loopt tot 1 januari 2021, met een eenmalige uitkering en die de mogelijkheid geeft om belangrijke actuele onderwerpen zoals ploegenmatrix, duurzame inzetbaarheid, die al langer op de agenda staan, te bespreken in werkgroepen, samen met (kader)leden.

De tekst van het eindbod vind je als bijlage hierbij gevoegd.

En stemmen kan tot en met 3 juli; klik hier om je stem uit te brengen.

Heb je vragen/opmerkingen laat het mij, Kitty Huntjens, weten via mijn onderstaande contact gegevens

Kitty Huntjens,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-4782 6877
E. k.huntjens@cnvvakmensen.nl

Downloads