Al het nieuws

Cao Metaaltechniek: werkgevers zijn uit op verslechteringen

Het is erg moeilijk uit te leggen, al helemaal na drie volle dagen onderhandelen, maar we zijn niets opgeschoten. Eerder nog een stap terug gezet dan dat er zicht is op een nieuwe cao voor de metaaltechniek.

Wij hebben tot op heden geen enkele concrete reactie gekregen op onze voorstellen. De werkgevers hebben, ondanks ons verzoek, geen loonbod gedaan. Maar ook onze voorstellen over duurzame inzetbaarheid, over een betere balans tussen werk en privéverbeteringen of over het aantrekken van nieuwe mensen in de sector hebben de werkgevers inhoudelijk genegeerd of zelfs afgewezen. Tegelijkertijd willen ze wèl verslechteringen doorvoeren in de regelingen die oudere werknemers ontzien.

Wat ligt er nu op tafel?
Samengevat ligt er nu het volgende:

  • Leeftijdsdagen opschuiven naar 60 jaar (is nu 54 jaar)
  • Verplichting tot overwerk en consignatie naar 60 jaar (is nu 54 jaar)
  • Generatiepact: afschaffen van het recht, alleen met instemming van je werkgever
  • Regeling vervroegd uittreden (RVU): drie jaar eerder stoppen met werken is voor de werkgevers bespreekbaar, maar dan moeten de bovenstaande punten wel ingevoerd worden.

Houding van werkgevers is onvoorstelbaar
Wij vinden het onvoorstelbaar dat er nog steeds geen voorstel ligt dat recht doet aan de arbeid die jullie leveren. Juist met de huidige tekorten zou het uitgangspunt moeten zijn om de sector aantrekkelijk te maken en te houden door een passend voorstel. Deze urgentie zien wij niet terug bij de werkgevers.

Extra onderhandelingsronde op 27 september
Dit was de laatste formele onderhandelingsronde. Op 1 oktober loopt de cao af. Wij willen heel graag passende afspraken maken. En we willen dat ook doen voordat de cao-datum verstrijkt. Maar we realiseren ons dat dit toch wel erg lastig gaat worden. Desondanks hebben we een extra onderhandelingsronde ingepland op 27 september. Deze dag willen we de werkgevers de kans geven alsnog met een concreet en passend voorstel te komen.

Vragen of opmerkingen?
Wij zullen je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wil je ondertussen meepraten of heb je vragen? Ga dan naar ons online platform Je Achterban,  www.jeachterban.nl/metaaltechniek

Bernard Zijlstra
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 8339 6479
E: b.zijlstra@cnvvakmensen.nl

Peter de Vries
Kaderlid CNV Vakmensen