Al het nieuws

Cao KPN 2020- 2021 een feit!

De afgelopen periode heb je mogen stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de cao KPN. 86% van de leden van CNV Vakmensen heeft ingestemd. Omdat ook alle andere vakbonden instemmen is de cao nu een feit.

Prima resultaat
De meeste leden van CNV Vakmensen zijn behoorlijk te spreken over de uitkomst en noemen het een prima resultaat. De enige echt kritische noot zijn de afgesproken data van de collectieve loonsverhogingen. Deze vallen op 1 juli 2020 (2,5%) en 1 juli 2021 (3%). Halverwege het jaar dus. Het spreekt voor zich dat vakbonden hebben geprobeerd om deze datum zoveel mogelijk naar voren te halen. Echter, een cao is een afspraak tussen werkgever en werknemers waarbij je tracht een balans te zoeken tussen elkaars belangen. Uiteindelijk zijn we dan na vele gesprekken op deze data uitgekomen.

Uitwerking in de praktijk
Van een behoorlijk aantal onderdelen van de nieuwe cao zal de toekomst uitwijzen hoe de regelingen precies uitpakken in de praktijk. Bijvoorbeeld de nieuwe regeling in 2021 voor de totstandkoming van de individuele loonsverhoging en met name ook de afspraken over de tijd(stip)gebonden vergoedingsregelingen. Als je tegen onduidelijkheden aanloopt dan horen wij het graag zo snel mogelijk!

KPN en Corona
In deze tijden is de cao minder belangrijk. Diverse collega’s van KPN zijn helaas getroffen door het virus. We wensen hen veel beterschap. KPN heeft op diverse plekken binnen de organisatie besloten om werkzaamheden tijdelijk te stoppen of te verminderen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het winkelpersoneel en de monteurs. Op andere plekken daarentegen is er sprake van een behoorlijke werkdruk omdat klanten behoefte hebben aan producten dan wel extra dienstverlening. Wij gaan er vanuit dat KPN’ers elkaar helpen daar waar dat nodig en mogelijk is. We wensen een ieder veel sterkte de komende tijd.

Vragen, onduidelijkheden en/ of opmerkingen?
Laat het mij en/of medeonderhandelaar én KPN-collega Hans Tuinman weten s.v.p.

Je Achterban
Graag attendeer ik je op onze KPN community waarop (niet) leden vragen kunnen stellen dan wel met elkaar in discussie kunnen gaan: https://www.jeachterban.nl/kpn/

Marten Jukema
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 13 20 41 12
E: m.jukema@cnvvakmensen.nl