Al het nieuws

Cao KLM Grondpersoneel 100% rond

De cao voor KLM Grondpersoneel is inmiddels 100% rond en ondertekend door alle partijen. CNV is daar blij mee, want dit betekent dat je binnenkort de eerste positieve effecten gaat merken. Welke effecten zijn dat?

Loonsverhoging
In de nieuwe zijn twee loonsverhogingen afgesproken per 1 september 2019, deze gaan met terugwerkende kracht in:
- 1% structurele loonsverhoging voor iedereen
- 1% loonsverhoging met een bodem van 37 Euro bij een fulltime dienstverband.

Kortom, iedereen gaat er minimaal 2% op vooruit. Op 1 januari komt daar al gelijk 1,5% extra bij. Meer weten? Download het akkoord ->

Nog geen akkoord voor cabine cao
Zoals jullie misschien weten is er bij de cabinevakbond nog geen cao afgesproken. Er wordt over acties gesproken en we gaan binnenkort zien of we daar wat van gaan merken. We hebben in ieder geval de volgende duidelijke afspraak gemaakt met KLM: Disclaimer:
Indien in het cabine- en/of cockpit domein over de periode 1 juni 2019 tot 1 maart 2019 2022 een akkoord wordt gesloten, dat additioneel arbeidsvoorwaardelijk volume bevat, zullen de grondbonden en KLM het cao-overleg hervatten om te komen tot aanvullende cao-afspraken voor het grondpersoneel waarbij het volume dat in de andere cao('s) is afgesproken terug zal komen."

Dit betekent dat we de afspraak hebben dat als KLM toch meer loonruimte ziet voor cabine dan voor grond, we dat meerdere ook krijgen. Heb jij vragen over het akkoord of de disclaimer?

Ga naar Je Achterban KLM en praat mee!