Al het nieuws

Cao Hexion 2019-2022 is een feit!

Op 6 november zijn er ledenvergaderingen gehouden en de leden van CNV Vakmensen en FNV zijn met meerderheid akkoord op het bereikte nieuwe resultaat. Daarmee is een cao tot stand gekomen.

De cao is na een eerdere afwijzing door FNV-leden met wijzigingen alsnog tot stand gekomen. Daarom was het noodzakelijk om de leden weer bij elkaar te roepen en het nieuwe gewijzigde voorstel te bespreken. Dit geeft toch aan dat lid zijn van een vakbond erg belangrijk is en het tot stand komen van een goed resultaat alleen kan als jij en je collega’s samen achter de cao-delegatie staan.

Voor de volledige versie van deze gezamenlijke nieuwsbrief verwijs ik je naar de bijlage.

Fadua Toufik
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 10 20 85 90
E:  f.toufik@cnvvakmensen.nl“Stop de kortingen op ons pensioen, voorkom verhoging van de premie en geen verlaging van de toekomstige opbouw”. Teken de petitie op https://geenpensioenskortingen.petities.nl/

Downloads