Al het nieuws

Cao Enitor Primo, stand van zaken

Wij zouden enige weken geleden het cao-akkoord met de werkgever afhechten, nu de leden met een krappe meerderheid hebben ingestemd.

Wij wilden de cao ook met jullie bespreken in de fabriek op die dag. Niet iedereen is enthousiast, integendeel. Dat wilden we zeker bespreken in de fabriek. Wij zijn echter wel een democratische organisatie, dus:
‘de helft + 1 beslist’.
Door ziekte van de directie werd dit verzet naar 23 november. Geen nood, doen we het paar weken later, zo bedachten wij zelf. Gaan we de 23e de fabriek in.

Mini lockdown
En toen was er wéér een (mini) lockdown. Het dwingende advies is opnieuw; werk thuis!

Enitor liet weten dat ze het overleg van 23 november niet meer wilden laten doorgaan, vanwege de gewijzigde situatie. Ook de vakbonden hebben intern richtlijnen dat we thuis ‘moeten’ werken, met name voor uitstelbare vergaderingen. En dit is uitstelbaar, zo moeten wij concluderen.

Actievergaderingen/acties mogen wel doorgaan, maar dit valt daar niet onder.

De looptijd van de cao, hoe zit dat?
Wij hebben gelezen dat de werkgever een publicatie het bedrijf in heeft geholpen dat de cao zou duren tot april 2023.

Dit is echter niet het geval. De cao is inmiddels een jaar verlopen en wij hebben een looptijd afgesproken tot 1 oktober 2022. Wij hebben dat inmiddels gecommuniceerd richting de directie.

Het vervolg?
Wij vinden het allemaal heel vervelend hoe dit nu loopt allemaal, maar we kunnen en willen dit niet afschuiven op de directie. Die handelt in dit geval zoals mag worden verwacht ten tijde van een mini lockdown.

Alles schuift op, ook in onze agenda’s. We gaan kijken hoe de ontwikkelingen verder gaan, maar moeten ook keuzes maken wanneer we de uitleg van de cao kunnen doen aan onze mensen.

Mede namens Jan Kampherbeek,

Tristan Westra
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 48 45 68 54
E:  t.westra@cnvvakmensen.nl