Al het nieuws

Cao dat zit zo: boventalligheid en plaatsmakersregeling bij NS

Na de periode van pre-mobiliteit waar de vorige nieuwsbrief over ging, gaat de periode van boventalligheid in. Vandaar nu een cao-dat-zit-zo-ledenbrief over boventalligheid en de plaatsmakersregeling.

Boventalligheid: wat is dat?
Als er een reorganisatie is aangekondigd en er ondanks dat collega’s met premobiliteit zijn gegaan toch nog minder arbeidsplaatsen nodig zijn dan wordt er persoonlijk boventalligheid aangekondigd.

Wanneer ben je boventallig?
Boventalligheid wordt jou persoonlijk meegedeeld als:
- je functie vervalt;
- het aantal functies vermindert. Dan wordt er per leeftijdsgroep
  (15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot 55 jaar,
  en boven 55 jaar) gekeken waar de functies verminderd kunnen worden.
  De bedoeling is dat dat naar evenredigheid in elke leeftijdsgroep gebeurt;
- je functie wijzigt. Als er een nieuwe functie komt of de functie wordt sterk
  gewijzigd dan geldt de geschiktheid voor de functie
  (of binnen 12 maanden geschikt te maken).

Wat zijn je faciliteiten bij boventalligheid?
- Begeleiding naar ander werk;
- vergoeding van scholing als dat helpt bij vergroten van kans op werk;
   voorrang bij interne vacatures;
- gedurende 5 jaar compensatie van je salaris als je in een lagere functie
  geplaatst wordt;
- passend werk mag je 2 keer weigeren. Bij de 2e weigering ontvang je
  een vergoeding ter grootte van 3x de wettelijke transitievergoeding
  zoals die geldend is op 1 juli 2015;
- is er geen passend werk dan blijf je in dienst tot 1 januari 2025;
- is er al die tijd geen andere functie dan krijg je 3x de wettelijke
  transitievergoeding, zoals die geldt op 1 juli 2015.

Plaatsmaken: wat is dat?
Als jij in een reorganisatiegebied zit en niet boventallig bent, dan kan je aangeven dat je plaats wilt maken voor een boventallige collega in een uitwisselbare functie.

Wanneer ben je een plaatsmaker?
Je bent een plaatsmaker als je zelf vrijwillig aangeeft dat jij in plaats van je collega wel wilt vertrekken gedurende de 1e twee maanden van boventalligheid van jouw collega. Natuurlijk moet jouw collega dat goedvinden. Ook mag hij of zij niet arbeidsongeschikt zijn.

Wat zijn je faciliteiten bij de plaatsmakersregeling?
Als plaatsmaker heb je alleen recht op een vergoeding ter waarde van 3x de wettelijke transitievergoeding zoals die geldt op 1 juli 2015. Alle andere faciliteiten die gelden voor een boventallige, gelden niet voor de plaatsmaker.

Iets anders: wil je als CNV-lid je collega's helpen?
Bij NS zijn er VakbondsKontaktPersonen (VKP-ers). Enkele leden helpen hun collega's bijvoorbeeld als die een gesprek met de leidinggevende hebben over ziekteverzuim of iets anders. Zij gaan dan mee met dat gesprek en geven advies en bijstand. Dat zijn de VKP-ers.
CNV Vakmensen regelt dat deze leden een opleiding krijgen van minimaal één dagdeel en maximaal drie dagdelen, waarin zij leren hoe je jouw collega kan helpen. Na die opleiding krijg je een certificaat. Ook krijg je hulp van andere VKP-ers: de zogenaamde mentor-VKP-ers. Lijkt je dat wat en wil je meer informatie, laat dat dan vooral weten. Dan kan je met een VKP-er in gesprek om een beslissing te nemen. Ik hoor graag van je.

Ike Wiersinga, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 2350 0986 / E i.wiersinga@cnvvakmensen.nl