Cao-akkoord voor 120.000 schoonmakers en glazenwassers

Lonen gaan omhoog en volop ruimte voor scholing

Het leek er lange tijd niet op dat het nog voor het eind van het jaar zou lukken, maar toch: de 120.000 schoonmakers en glazenwassers in Nederland krijgen per 1 januari een nieuwe cao. De vakbonden hebben hierover een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland.

‘In april volgend jaar gaan de lonen met 3,4% omhoog. Later in de looptijd van de cao komt daar nog 4,25% bij’, meldt onderhandelaar Jan Kampherbeek van CNV Vakmensen. ‘Om de schoonmaak aantrekkelijker te maken voor jonge werknemers, gaan bovendien de jeugdlonen fors omhoog. Daarnaast krijgen werknemers volop kansen voor scholing, zowel binnen als buiten de schoonmaak. Alles bij elkaar ligt er een mooi akkoord, dat we positief aan de leden voorleggen.’

Looptijd en loonsverhoging

De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar: van 1 januari 2022 tot 1 juli 2024. In die periode gaan de lonen met in totaal 7,65% omhoog, als volgt verdeeld:

  • 3,4% per 1 april 2022
  • 2,75% per 1 april 2023
  • 1,5% per 1 april 2024

Daarnaast gaat de eindejaarsuitkering de komende jaren in stapjes verder omhoog, van 4,2% nu tot 5% in 2024.

‘Voor jongeren onder de 21 jaar stijgt het uurloon straks in één klap met ruim 3 tot 5 euro. Dat maakt het werk natuurlijk wel een stuk leuker.’

Jan Kampherbeek, cao-onderhandelaar

Jeugdlonen

De inzet van CNV Vakmensen was om de jeugdlonen helemaal af te schaffen. Dat is niet gelukt, maar de jeugdlonen gaan per 1 april 2022 wel fors omhoog, zegt Kampherbeek. ‘Voor jongeren onder de 21 jaar stijgt het uurloon straks in één klap met ruim 3 tot 5 euro. Dat maakt het werk natuurlijk wel een stuk leuker.’

Het gaat concreet om de volgende verhogingen:

  • 20 jaar: van 75% naar 100% van het vakvolwassen loon
  • 19 jaar: van 65% naar 90% van het vakvolwassen loon
  • 18 jaar: van 55% naar 85% van het vakvolwassen loon
  • 17 jaar: van 45% naar 80% van het vakvolwassen loon

Eerder stoppen met werken

Oudere werknemers krijgen meer mogelijkheden om eerder te stoppen met werken, zegt Kampherbeek. ‘Schoonmaakwerk vraagt veel van je lichaam. We zien dat veel oudere schoonmakers moeite hebben om op een gezonde manier hun pensioen te halen. Daar moeten we aandacht voor hebben, er komt nu een betere regeling voor. Ouderen kunnen straks twee jaar vóór hun AOW-datum stoppen, dat was één jaar. Daarnaast wordt het vanaf 1 januari 2023 mogelijk om gedeeltelijk te stoppen met werken.’

Volop mogelijkheden voor scholing

In de schoonmaak zijn al veel afspraken over scholing. ‘Daar maken we komende jaren opnieuw veel werk van’, zegt Kampherbeek. ‘Schoonmakers krijgen volop mogelijkheden voor scholing, bijvoorbeeld ook als het gaat om digitale vaardigheden. En er is opnieuw geld beschikbaar voor schoonmakers die graag iets totaal anders willen gaan doen, maar zelf het geld niet hebben voor een cursus of opleiding.’

Andere afspraken

Verder hebben de cao-partijen onder meer afgesproken dat:

  • hotelschoonmakers per 1 januari 2023 weer een feestdagentoeslag krijgen
  • werknemers die – op verzoek van de werkgever – collega’s mee laten rijden, hun reistijd ook als werktijd mogen rekenen
  • werknemers het tweede ziektejaar volledig krijgen doorbetaald (dit was 90%)

Leden mogen stemmen

CNV Vakmensen legt het cao-akkoord positief voor aan de leden. Tot 22 december kunnen zij hierover stemmen.