Al het nieuws

Cao AFP 2% blijft 2%

Na uitgebreide onderhandelingen was duidelijk dat er geen cao met AFP afgesloten kon worden. Eind november 2018 heeft dit uiteindelijk geleid tot een ultimatum van beide vakbonden. In overleg met de leden werd besloten niet eerder in actie te komen dan na de feestdagen.

Dit kwam omdat er een ‘kerststop’ binnen het bedrijf geldt. In de maand januari heeft er een veiligheidsberaad plaats gevonden met de werkgever. Immers, bij acties moet schade aan o.a. machines voorkomen worden. Dit beraad heeft geleid tot nader overleg op informele basis met de werkgever met als doel er toch nog uit te komen. 

Informeel overeenstemming
Op 15 januari 2019 hebben vakbonden en de werkgever informeel een overeenstemming bereikt. Op de daarop volgende ledenvergaderin-gen hebben vakbonden een resultaat van het informeel bereikte akkoord gepresenteerd, namelijk:
-    een looptijd cao 18 maanden
-    3% structureel vanaf 1 april 2018
-    een diepgaand onderzoek naar onder andere cultuur, werkdruk en wijze van leidinggeven.
In 3 bijeenkomsten was duidelijk dat deze overeenstemming op een goede meerderheid kon rekenen. Werkgever moest nog terug naar de aandeelhouder terwijl hij zelf de suggestie heeft gedaan van 3% structureel vanaf 1 april 2018!

Aandeelhouder AFP kiest voor zichzelf
De werkgever is door de aandeelhouder terug gefloten met de boodschap een eenjarige cao tegen 2% en eerst deze cao afmaken en dan pas starten met de volgende! Met een inflatie boven de 2% over 2018 en toenemende werkdruk op de vloer vinden wij dit loonbod dat nu door AFP weer is gedaan en ook de opstelling in de cao onderhandelingen, ronduit schofferend richting de eigen werknemers. 

Winst voor aandeelhouder en directie 
Hard werken en geld in het laatje brengen voor directie en aandeelhouders. Dat is het credo! De werkgever heeft alle vertrouwen van vakbonden verloren. Zij vragen om acties! 

Ledenvergaderingen/Actievergaderingen
Wij nodigen leden en niet-leden uit voor de vergaderingen op maandag 18 februari 2019,
locatie: De Duiker, Hoenderloseweg 10, 7339 GH Ugchelen
1e vergadering is van 13.45 uur - 14.30 uur
2e vergadering is van 15.15 uur – 16.00 uur
3e vergadering is van 16.40 uur – 17.30 uur.

De aanwezigheid van iedereen van is groot belang!
Op 18 februari zullen we uitgebreid met elkaar praten over deze gang van zaken. Dit willen wij doen met zoveel mogelijk werknemers van AFP, leden en niet-leden. Het is daarom van zeer groot belang dat alle leden aanwezig zijn en een collega die nog geen lid is, meenemen. De maat is nu echt vol. Willen wij een nieuwe cao met een goede loonsverhoging dan moeten we nu actie voeren en wel met zoveel mogelijk werknemers. Tot 18 februari in ‘De Duiker’! 

Namens FNV Procesindustrie: Ed Papot, Marcel Legebeke en Ton Neijenhuijs, en
CNV Vakmensen, John Koetsier en Job Marskamp, bestuurder CNV Vakmensen
E j.marskamp@cnvvakmensen.nl
M 06 - 2390 9865