Al het nieuws

Brief bonden aan directie ECT inzake opschorten cao-overleg

Op woensdag 16 december 2020 zijn vakbonden gebeld door Hutchison Ports ECT Rotterdam met het verzoek om de geplande CAO-overleggen van 21 december 2020 en 11 januari 2021 te cancelen vanwege de Corona-maatregelen en nieuwe data te plannen voor februari 2021. Dat vinden wij geen goed plan!

Dat de onderhandelingen fysiek niet kunnen doorgaan spreekt voor zich. Alles wat we kunnen bijdragen om de corona-pandemie in te dammen zullen we niet laten. Inmiddels werkt nagenoeg heel Nederland vanuit huis en worden werkzaamheden voortgezet via Teams of andere programma’s. Wij zijn inmiddels goed gewend aan het werken met Teams en hebben erop aangedrongen de onderhandelingen via Teams voort te zetten. De directie blijft van mening om de overleggen niet door te laten gaan. Dat kan niet waar zijn. Samen met FNV Havens heeft CNV Vakmensen een mededeling verzonden aan de directie van ECT. Je treft deze in de bijlage.

met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen

 

 

Downloads