Al het nieuws

Breng je stem uit over het Sociaal Plan Canon Nederland

Naar aanleiding van een reorganisatie van circa 10 personen bij Canon Nederland te Den Bosch wil jullie werkgever met vakbonden een algemeen sociaal plan afspreken. Een sociaal plan van 24 maanden voor toekomstige reorganisaties (groot of klein) met ontslag of herplaatsing voor Canon-medewerkers.

Overleg tussen vakorganisaties en Canon
De afgelopen weken hebben, vakorganisaties en Canon Nederland de (on)mogelijkheden van een sociaal plan besproken. Op het gebied van herplaatsing, scholing en begeleiding naar ander werk zouden we goede afspraken kunnen maken, máár in geval van ontslag en een ontslagvergoeding geeft Canon aan dat hun budget daarvoor beperkt is. Canon Nederland wil daarom een lagere ontslagvergoeding betalen dan die voor het sociaal plan van Océ Technologies (Canon Venlo) gold.
In procenten betreft het verschil tussen de Océ en Canon Nederland gemiddeld iets meer dan 20%, maar in euro’s kan dat verschil voor een Canon medewerker meer dan € 25.000,- zijn.

Sociaal beleid geldig voor Den Bosch voor 2 jaar
Let op! Het betreft hier een sociaal beleid voor de komende twee jaar en in eerste instantie alleen voor Den Bosch. Mijn ervaring is, dat dit sociaal plan – in ieder geval het niveau – bij een mogelijk toekomstig sociaal plan in Venlo dan nagenoeg gelijk wordt toegepast! Het wordt dan “corporate”- breed Canon gewaardeerd.

Arbeidsmarktsituatie slecht
Vakbonden hebben aan Canon aangegeven dat de arbeidsmarktsituatie in 2021 met mogelijk 600.000 werkelozen erg slecht is en de financiële schade bij ontslag of een nieuwe baan met een lager salaris daarom ook groter zal zijn dan eind 2019 toen het Sociaal plan Océ werd afgesloten.

Geef je mening: beantwoord 3 vragen
Op vrijdag 5 februari is er een laatste overleg over het sociaal plan. Vooraf aan dat overleg willen vakbonden weten wat voor jullie mening is. Vraag voor ons als vakbonden is of er wel of niet een sociaal plan moet komen. Mag er een verschil mag zijn tussen Océ Technologies en Canon, en op welke wijze we wel of niet tot een akkoord kunnen komen. Geef je antwoord/stem op de volgende 3 vragen:
Vraag 1: Ben je voor of tegen het afsluiten van een sociaal plan?
Vraag 2: Ben je voor of tegen een sociaal plan op het niveau van Océ Technologies 2019?
Vraag 3: Ben je bereid om de vakbonden met eventuele acties te ondersteunen om tot een goed sociaal plan te komen? (Minimaal niveau ontslagvergoeding: berekeningsmethode oude transitievergoeding 2019 met als factor 1,7).
Klik hier om deze vragen meteen digitaal te beantwoorden. 
Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je met dit webadres op internet de 3 vragen beantwoorden: http://bit.ly/2KsbBsU Vul de vragen in vóór dinsdag 2 februari 2021.

Heb je nog vragen?
Steun ons door het invullen van de vragenlijst, en mocht je verder nog vragen hebben of informatie willen delen, mail mij dan: r.jongen@cnvvakmensen.nl

René Jongen, bestuurder CNV Vakmensen
E r.jongen@cnvvakmensen.nl / M 06 5120 2961