Al het nieuws

Breng je stem uit over het eindbod Groothandel in Bloembollen

Zoals jullie eerder hebben gelezen hebben de vakbonden CNV Vakmensen en de FNV een eindbod ontvangen van jullie werkgevers. Dat houdt in dat wij uit onderhandeld zijn, werkgevers hebben aangegeven niet meer te kunnen bieden. Dit eindbod leggen wij graag voor aan onze leden, jullie hebben immers het laatste woord. Lees hieronder verder over de inhoud van het eindbod en gebruik het bijgesloten stemformulier om je stem te laten horen. Stemmen kan tot uiterlijk 12 juli.

Inhoud eindbod
Looptijd
Een cao met een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023

Loon
Op 01/07/2021 een verhoging van 1,55%; 
Op 01/12/2021 een eenmalige uitkering* van 200 euro bruto bij een voltijds dienstverband;  
Op 01/07/2022 een verhoging van 2,00%. 

Seniorenregeling
De cao voor de groothandel in bloembollen kent een regeling die de werknemer in  staat stelt 20% minder te gaan werken met behoud van 90% van het loon. Als dit eindbod wordt geaccepteerd zijn werkgevers bereid 0,2% premie af te dragen aan Fonds Colland Arbeidsmarkt om daarmee de seniorenregeling gedurende de looptijd van deze cao in stand te kunnen houden. 

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid: Partijen willen gezond en veilig werken bevorderen, en werkgevers‐ en  werknemers stimuleren tot een leven lang ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid start bij de  betreding van de arbeidsmarkt, de werkvloer en eindigt bij pensionering. Doel is dat zo gezond en  inzetbaar mogelijk te doen. In het kader van het project #Kenniskracht gaan partijen in de looptijd  van de cao onderzoeken of gezamenlijk hulpmiddelen (tools) ontwikkeld kunnen worden voor  bedrijven en werknemers ter ondersteuning van het maken van afspraken over functieverlichting, het gebruik van RVU‐vrijstelling en verlofsparen. 

Stemmen
Het is tot 12 juli mogelijk om je stem uit te brengen over dit eindbod. Gebruik hiervoor de het bijgesloten stemformulier en mail deze terug naar het onderstaande e-mail adres. 

Soraya Faez
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.faez@cnvvakmensen.nl

Downloads