Al het nieuws

BP RR: Onderhandelingsresultaat in de prullenbak

Maandag 11 november zijn twee ledenvergaderingen gehouden. Tijdens deze ledenvergaderingen is het onderhandelingsresultaat voor de nieuwe cao, zoals opgesteld op 24 oktober, besproken en door de aanwezige leden beoordeeld. In deze brief lezen jullie de uitkomst van de ledenvergaderingen.

Ook de vergaderingen op maandag 11 november zijn weer goed bezocht, dit net als de vorige vergaderingen over jullie nieuwe cao. Het is duidelijk dat de onderhandelingen, en dan vooral de inhoud daarvan, goed leeft bij de leden van CNV Vakmensen en FNV. Alles draait om de volgende twee punten:

  • de Merit
  • de structurele loonsverhoging

Vooral de voorgestelde aanpassing van de merit is een punt dat door de aanwezige leden sterk werd bekritiseerd. Prima dat het systeem niet wordt aangepast, maar het aanpassen van de percentages bij ‘normaal goed’ en ‘zeer goed’ is voor de leden onbespreekbaar!

Bovendien wordt de voorgestelde aanpassing van beide percentages dan ook nog niet gecompenseerd met de structurele loonsverhoging.

Kortom: het onderhandelingsresultaat is door de leden unaniem naar de prullenbak verwezen!

Hoe nu verder
Wij hebben jullie werkgever gemeld dat het resultaat unaniem is afgewezen. Met daarbij het uitdrukkelijke verzoek de onderhandelingen op zeer korte termijn weer te heropenen. Afwachten wat de reactie van jullie werkgever zal zijn. Gaan de onderhandelingen een nieuwe ronde in, dan horen jullie weer van ons. Komt er van jullie werkgever geen uitnodiging of wordt duidelijk dat het resultaat hun eindbod is dan horen jullie uiteraard ook van ons.

Hoe dan ook, jullie horen weer snel van ons. Komen er ledenvergaderingen waarbij de actievraag wordt gesteld dan wordt op de vergaderingen schriftelijk gestemd door de aanwezige leden. Wanneer dan 75% van de aanwezige leden, per bond, voor acties stemmen gaat er een ultimatum naar jullie werkgever.

Over het stemmen, er was onduidelijkheid over de stemming over het resultaat. In de uitnodiging stond dat alleen op de ledenvergaderingen kon worden gestemd. Een aantal van jullie heeft via de mail een stem uitgebracht. Gezien de duidelijke uitkomst van de stemming is het, dit keer, geen probleem geweest. Bij een ‘nek aan nek’ stemming had dit anders gelegen. In principe kan dus alleen gestemd worden op de wijze die op de uitnodiging staat.

Het is zeer waarschijnlijk dat tijdens de volgende ledenvergaderingen alleen ter plekke en schriftelijk gestemd gaat en kan worden. Zorg dus dat je dan in ieder geval aanwezig bent.

Mede namens FNV collega Egbert Schellenberg en de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl