Al het nieuws

BP RR legt eindbod op tafel

Op woensdag 13 november heeft BP RR de bonden gemeld dat het onderhandelingsresultaat van 24 oktober nu formeel een eindbod is! Het onderhandelingsresultaat is tijdens de ledenvergaderingen van 11 november door de leden unaniem naar de prullenbak verwezen.

                              Uitnodiging voor statutaire ledenvergadering

Nu het onderhandelingsresultaat door jullie werkgever tot eindbod is benoemd gaan wij weer ledenvergaderingen beleggen. Tijdens deze ledenvergaderingen gaan wij als eerste het eindbod bij de aanwezige leden in stemming brengen.

Vervolgens gaan wij over tot formele statutaire vergaderingen. De aanwezige leden moeten schriftelijk stemmen over het stellen van een ultimatum en het al dan niet overgaan tot acties, waarbij werkstaking niet is uitgesloten, om wel tot een goede cao te komen.

Bij statutaire vergaderingen kunnen alleen op de vergadering aanwezige leden hun stem uitbrengen. Deze stem moet schriftelijk worden uitgebracht. Om tot het uitbrengen van een ultimatum over te kunnen gaan, en dus tot acties te kunnen overgaan, moet 75% van de leden die hun stem hebben uitgebracht daar voor zijn!

De ledenvergaderingen worden gehouden op:
Datum:           woensdag 27 november 2019
Tijden:            10.00 uur en 19.30 uur
Locatie:          Carlton Oasis,
Curieweg 1 Spijkenisse

Wij rekenen op een grote opkomst om duidelijk te maken dat de leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie voor een goede cao willen gaan! Stemmen gebeurt dus schriftelijk en alleen op de vergaderingen.

Mede namens FNV collega Egbert Schellenberg en de onderhandelingsdelegatie,
Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl