Al het nieuws

BP RR legt een vernieuwd eindbod op tafel

Donderdag, 12 december 2019 zijn de onderhandelingen over jullie nieuwe cao, onder druk van het ultimatum, hervat. Daartoe werden de bonden door jullie werkgever uitgenodigd. In deze brief de uitkomst van dat overleg plus een uitnodiging voor het bijwonen van de ledenvergaderingen.

Het was al snel duidelijk dat onder druk van het ultimatum en de signalen die BP RR kreeg over actiebereidheid op jullie plant dat er van jullie werkgever een beweging moest komen. En het was jullie werkgever ook wel heel duidelijk dat de verlaging van de merit percentages onacceptabel was voor de leden van CNV Vakmensen en FNV Procesindustrie.

Daarom heeft BP RR de aanpassing van de merit uit hun voorstel gehaald. Daarbij werden drie redenen genoemd:

  1. Bedrijfseconomisch moeten acties voorkomen worden, deze kosten veel geld.
  2. Onderlinge verhoudingen op de raffinaderij worden op scherp gezet bij acties.
  3. De reputatie van de plant binnen BP moet goed blijven. De juiste investeringen moeten loskomen vanuit BP en daar past geen gedoe bij.

Jullie weten nog wat in het vorige onderhandelingsresultaat stond: 3% structureel op 1-4-2019, 2,75% structureel op 1-4-2020 en aanpassing van de merit percentages met -0,4%.

Jullie werkgever heeft een hernieuwd eindbod op tafel gelegd, met de volgende aanpassingen:

  • 3% per 1-4-2019 structureel;
  • 2,5% per 1-4-2020, structureel;
  • De merit percentages en het systeem blijven ongewijzigd, dus geen verlaging met 0,4%.

Deze loonsverhoging is gelijk aan de overeengekomen loonsverhogingen bij o.a. Shell, Lyondell, Hexion etc.

De onderhandelingsdelegatie beschouwt dit als een eindbod en zo is het ook genoemd.

Dit eindbod willen wij uiteraard weer met jullie bespreken en wij willen jullie mening daar over weten. Met andere woorden, er moet over gestemd worden.

Daarom nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van één van de twee ledenvergaderingen:

Datum:           Donderdag 19 december 2019
Tijden:            10.00 uur en 19.30 uur
Locatie:          Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, Spijkenisse

Stemmen over het eindbod gebeurt tijdens en op de ledenvergaderingen!

Het zal duidelijk zijn dat wij jullie mening over dit hernieuwde eindbod willen weten.

Voor alle duidelijkheid het volgende: het ultimatum is niet ingetrokken. Wel is het zo dat pas na de ledenvergaderingen, mogelijk tot acties overgegaan kan worden. Dit hangt natuurlijk af van de uitkomst van de stemming over het eindbod op de ledenvergaderingen.

Wij rekenen erop jullie te mogen ontmoeten op donderdag 19 december aanstaande!

Mede namens Egbert Schellenberg (FNV) en de andere leden van de onderhandelingsdelegatie,

Piet Verburg
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 66 73 94
E: p.verburg@cnvvakmensen.nl