Al het nieuws

Bonden leggen onderhandelingsresultaat ECT ter stemming voor

Een cao-onderhandelingstraject lijkt vrij overzichtelijk ambachtswerk. Als onderhandelingsdelegatie haal je ideeën op bij je achterban, discussieert, maakt berekeningen en komt tot een onderhandelingsinzet. Je gaat in dialoog met de werkgeversdelegatie, werkt aan draagvlak voor je ideeën, je overtuigd, onderhandeld en maakt afspraken. In dit geval kwamen we er na een intensief traject uit. We hadden overeenstemming tot een onderhandelingsresultaat. Hadden, immers toen één en ander op papier gezet moest worden bleek de werkgeversdelegatie selectief doof, selectief met de gedachten er niet bij geweest te zijn en zich zaken anders herinnerd te hebben.

Onderhandeling over de tekst van het onderhandelingsresultaat 
Een unicum voor de onderhandelaars van vakbondszijde is dat we na het behalen van een onderhandelingsresultaat een onderhandeling moesten voeren over de tekst van het onderhandelingsresultaat. Met jullie onvoorwaardelijke steun hebben we onze rug recht kunnen houden en tot een mooi onderhandelingsresultaat kunnen komen. 

Als het niet kan zoals het moet dan moet het maar zoals het kan
Het resultaat zoals dat er nu ligt is voor 90% naar onze zin. Voor 10% hadden we het graag anders gezien en/of vinden wij dat ECT de boel verdraaid heeft. Als vakbondsonderhandelingsdelegaties hebben we met de onderhandelaars besproken wat we bereikt hebben van onze inzet, waar het resultaat te kort in schiet. Mede op basis van reacties die we schriftelijk van jou en jouw collega’s hebben ontvangen en de reacties dinsdagmiddag aan de poort hebben we besloten om hetgeen dat nu op papier hebben te zien als een onderhandelingsresultaat. We hebben de onderhandelingsdelegatie van werkgeverszijde dit laten weten en gaan het resultaat ter stemming voor leggen.

Wat ligt er voor
Er ligt een flink resultaat voor. Een resultaat dat nooit mogelijk was geweest zonder solidaire en zeer actieve vakbondsleden. Zo liggen er stevige afspraken voor op het gebied van beloning, eerder stoppen met werken voor mensen met zwaar werk waarmee je als havenwerker een voorloper bent in Nederland, afspraken rondom duurzame inzetbaarheid, verbeterafspraken rondom roosters, werken op feestdagen, inzet op schepen en nog veel meer.

Houd je mailbox of brievenbus in de gaten. Binnenkort ontvang je als lid van FNV Havens of CNV Vakmensen een stem-uitvraag. Het uitgewerkte onderhandelingsresultaat wordt hier ook aan toegevoegd. Het woord is aan jullie!

Mede namens de onderhandelaars Niek Stam [FNV Havens] en Tjeerd Orie [CNV Vakmensen],
met vriendelijke groet,

Het FNV Vakbond Afdelingsbestuur ECT en
de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen

Downloads