Al het nieuws

Bonden komen niet tot onderhandelingsresultaat met directie NS

Bonden en COR gaan opnieuw hun leden raadplegen. Na het 2e formele gesprek over de bezuinigingsvoorstellen van NS gaan de bonden terug naar hun achterbannen en de COR opnieuw terug naar de ondernemingsraden. Dit keer om een nieuw voorstel van NS voor te leggen. Na het eerste gesprek op woensdag had NS besloten om de 'puzzel' opnieuw te leggen en vrijdag met een nieuw voorstel te komen.  
Deze nieuwsbrief hebben wij daarnet verstuurd en daar hoorde in bijlage de gezamenlijke nieuwsbrief bij. Per abuis is deze niet meegestuurd, waarvoor onze excuses. 
In de bijlage tref je de gezamenlijke nieuwsbrief alsnog aan. 

Ike Wiersinga
bestuurder CNV Vakmensen
E  i.wiersinga@cnvvakmensen.nl 
M 06 2350 0986

Downloads