Al het nieuws

Bonden en KLM: Akkoord Noodmaatregelen

De bonden en KLM hebben een akkoord bereikt over noodmaatregelen om KLM overeind te houden. Doordat het kabinet een Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid gaat invoeren hebben we elkaar gelukkig kunnen vinden in het nemen van pijnlijke, maar in onze ogen noodzakelijke maatregelen.
Belangrijke afspraken:
a) KLM betaalt met behulp van het noodfonds de reguliere salarissen volledig door en de medewerkers komen niet in de werktijdverkorting/WW, maar kunnen volledig in dienst blijven.

b) De winstdeling wordt uitgesteld tot oktober voor alle KLM'ers, evenals de variabele beloning en de winstdeling voor de directie en de Executives.

c) Voor MSG'ers wordt tot een uitstel overgegaan van de uitkering van de variabele beloning van april naar juni (voor 50%) en oktober (50%). We hebben daarbij wel het aanvankelijk voorstel van KLM (volledige uitstel tot oktober), weten te verlichten. Dit omdat we vinden dat dit variabele aspect in feite hetzelfde is als de dertiende maand die vliegend personeel en de rest van het grondpersoneel al in december ontvangen heeft. Volledig hiermee wachten tot oktober vonden wij niet evenwichtig ten opzichte van de andere collega's.

d) De invoering van het nieuwe salarissysteem OSG (ORBA) voor de huidige medewerkers in het A&T systeem (niet MSG'ers), wordt uitgesteld van april naar oktober.

e) Nu er zoveel werk uitvalt ontkomen we er niet aan om afspraken te maken over hoe we omgaan met roosters en verlof de komende periode. We zullen daar op korte termijn vervolgafspraken over moeten maken. We hopen jullie daar spoedig (in de loop van volgende week) meer over te kunnen vertellen.

Wij begrijpen dat dit ingrijpende maatregelen zijn, maar we zijn tegelijkertijd ook opgelucht dat er geen structurele verslechteringen zijn afgesproken als het gaat om jullie inkomens.

In de bijlage vind je het principeakkoord. We zullen morgenochtend een stemming opstarten. De stemming zal lopen tot maandagochtend 9 uur.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen/opmerkingen, neem gerust contact op met je bestuurder Michiel Wallaard via 06-20471892 en m.wallaard@cnvvakmensen.nl

Downloads