Al het nieuws

Bonden bereiken onderhandelingsresultaat over nieuwe CAO Zuivel

Vorige week donderdag hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor de Zuivel. Met instemming van de cao-commissie leggen we dit onderhandelingsresultaat positief voor aan de leden.
Het heeft lang geduurd maar er lag dan ook nogal wat op tafel. Het gaat dan ook niet alleen om de arbeidsvoorwaarden cao’s I en HP maar ook om de pensioen-cao.

Naast goede loonsverhogingen en een éénmalig bedrag van 500 euro hebben we afspraken gemaakt die er toe moeten leiden dat de pensioenregeling wordt verbeterd. Daarnaast hebben we afgesproken dat de loonsverhogingen en de éénmalige betaling ook gelden (met terugwerkende kracht) voor uitzendkrachten.

Als bijlage sturen we het onderhandelingsresultaat mee.

Hoe nu verder?
Om de leden te informeren over de inhoud van het akkoord organiseren we na de vakantie ledenbijeenkomsten. Omdat we nu nog niet kunnen overzien of we elkaar eind augustus fysiek kunnen ontmoeten, zullen we dit eerst digitaal doen. Als eind augustus blijkt dat er fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn dan informeren we je hierover.

Digitale ledenbijeenkomsten:

  • Dinsdag 31 augustus om 10:00, 15:00 en 19:30 uur
  • Woensdag 1 september om 10:00, 15:00 en 19:30 uur

Aanmelden kan tot en met 25 augustus. Klik hier om je aan te melden.
Is het je duidelijk en heb je geen vragen dan kun je ook nu direct al je stem uitbrengen. 

Stemming onderhandelingsresultaat
Tot en met donderdag 16 september kan er gestemd worden over dit onderhandelingsresultaat. Stemmen kun je door via de link aan te geven of je voor of tegen stemt of dat je je onthoudt van stem.
Klik hier om te stemmen

Je Achterban
Op Je Achterban kun je het hele cao-traject op de voet volgen en actief over meepraten. Ook het aanmeldien voor de ledenbijeenkomst en de stemming voor het onderhandelingsresultaat vind je daar. Heb jij collega’s die (nog) geen lid zijn maar wel een mening hebben over de cao en willen meepraten?
Dat kan dus ook op https://www.jeachterban.nl/zuivel/

Voor nu een goede zomer gewenst.

Mede namens de kaderleden, vertegenwoordigd in de cao-commissie Zuivel,
Henk Jongsma,
h.jongsma@cnvvakmensen.nl
06-22383073

Downloads