Bijeenkomsten cao-akkoord Metaal en Techniek

CNV Vakmensen heeft op 5 september jongstleden een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek. Op korte termijn verschijnt de cao-krant van de cao-commissie. Daarin staan de cao-afspraken. Alle leden kunnen deze krant ontvangen, digitaal of op jullie huisadres.

Informatie en uitleg op de bijeenkomsten
De stemming over het akkoord gebeurt digitaal of via een stemformulier.

Klik hier om uw stem uit te brengen.

Mocht u deze nieuwsbrief per post ontvangen dan kunt u stemmen via https://www.jeachterban.nl/metaaltechniek/

Graag komen we in de regio om het akkoord uit te leggen en te bespreken. U mag een niet-lid als gast meenemen. We bespreken dan het cao-akkoord en de pensioenregeling. De bijeenkomsten zijn:

  • Maandag 30 september 2019:
    Regio Noord: Van der Valk Drachten, Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, aanvang 19.30 uur;

 

  • Dinsdag 1 oktober 2019:
    Regio Zuid-West: De Rustburcht, Strevelsweg 744-746, 3083 AT Rotterdam, aanvang 19.30 uur;

 

  • Donderdag 3 oktober 2019:
    Regio Midden: De Kern, Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen, aanvang 19.30 uur

 

We hopen je te mogen begroeten op een van de bijeenkomsten.


CNV Vakmensen 
Marco Hietkamp, sectorbestuurder