Beveiligingsbedrijven willen afgesproken loonsverhoging niet betalen

Beveiligingsbedrijven verhogen de lonen niet met 14,5%, maar met 8,5%. Zes procent minder dan afgesproken. Dit melden CNV-leden bij ons. Ook zijn er signalen van 'cao-vluchtelingen'. Ofwel bedrijven die willen overstappen naar de goedkope cao Veiligheidsdomein of die een bv oprichten die onder deze alternatieve cao valt.

In oktober hebben vakbonden met werkgevers overleg gehad om de afgesproken cao-loonstijging van 14,5 procent te verlagen naar 8,5 procent. Een vermindering van 6 procent. Dit omdat een aantal werkgevers aangaf dat de automatische prijscompensatie - een loonsverhoging met de CPI van september - niet is te betalen. De CPI is de consumentenprijsindex, deze kun je hier vinden.

In de cao is afgesproken dat beveiligers in 2023 bovenop de 14,5%, ook nog 5,6% uurloonverhoging krijgen als gevolg van de invoering van arbeidsduurverkorting. Deze 5,6% arbeidsduurverkorting is een compensatie voor de versobering van de pensioenen in 2018.

Leden stemmen tegen verlaging van 6%

Aan alle leden van de vakbonden is in oktober voorgelegd of ze akkoord gaan met 6% minder loon, ofwel 8,5% loonstijging in plaats van 14,5%. De verlaging van 6% zou dan de komende drie jaar terug komen. Het antwoord van de leden van CNV was helder: nee.

Dit betekent dat de huidige afspraken in de cao overeind blijven. Die afspraak is dat indien de stijging van de Consumenten Prijs Index (CPI) over de referteperiode hoger dan 2,5% is, zullen de lonen met het meerdere ten opzichte van de 2,5% worden verhoogd. De CPI over de referteperiode was 14,5%.

Op dit moment melden talloze beveiligers dat hun werkgever de loonsverhoging volgens de cao niet wil uitvoeren. Dat is zorgelijk.

Misleidende communicatie over loonstijging

Werkgevers lieten vorige week in berichten aan hun medewerkers weten dat de uurlonen met 14,5% omhoog gaan. Dat klopt, maar dat is een misleidende interpretatie van de cao. Het uurloon gaat met 5,6% omhoog vanwege de invoering van arbeidsduurverkorting. Je gaat 8 uur per vier weken minder werken, voor hetzelfde vierwekensalaris. Per vier weken is je stijging: 0%. Voor deze arbeidsduurverkorting hebben beveiligers in 2018 al betaald met de versobering van het pensioen. Deze 5,6% is dus een sigaar uit eigen doos.

Bovenop deze 5,6% uurloonstijging willen werkgevers de lonen met 8,5% verhogen, in plaats van de afgesproken 14,5%. Bereken je 8,5% over 5,6% heen, dan kom je inderdaad uit op een uurloonstijging van ongeveer 14,5%. Maar dat is niet zoals is afgesproken in de cao. Per jaar of per vier weken gaat een beveiliger er door de actie van werkgevers 8,5% op vooruit, en niet 14,5%.

De stap van de beveiligingsbedrijven is vreemd. Begin september riep werkgeversvoorzitter Ard van der Steur in Het Parool dat de lonen met ruim vijftien procent omhoog zouden gaan. De laatst bekende CPI was op dat moment 10,3%. Van der Steur: “ongeveer tien procent van de stijging komt door de automatische prijscompensatie. Als de inflatie hoger uitvalt, zal de loonstijging ook groter uitvallen.

De inflatie (CPI) werd inderdaad hoger na de uitspraken van Van der Steur. Maar de loonstijging die werkgevers willen betalen, blijkt juist een stuk lager.

Cao-vluchtelingen

Vanuit werkgevers komen signalen dat bedrijven willen overstappen naar de goedkope cao Veiligheidsdomein. Dat kan door als bedrijf te wisselen van werkgeversvereniging, maar ook door een 'dochter BV' op te richten en deze onder de goedkope cao Veiligheidsdomein te laten vallen.

Deze alternatieve cao Veiligheidsdomein is gunstig voor veel bedrijven omdat er veel meer inzet van flex-krachten en zzp'ers mogelijk is en omdat beveiligers bij contractwisseling slechter beschermd zijn. Bovendien kent de cao geen automatische prijscompensatie met de CPI als maat voor loonstijgingen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in oktober toestemming (dispensatie) verleend aan de alternatieve cao Veiligheidsdomein. Deze 'dispensatie' heeft nu al een zeer negatief effect op de lonen van beveiligers.

Beveiligingsbedrijven hebben de terechte zorg, dat ze geen of minder opdrachten binnen halen wanneer de cao-loonsverhoging met 14,5% wordt uitgevoerd in de cao Particuliere Beveiliging. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de dispensatie een bom gelegd onder verbetering van arbeidsvoorwaarden in de cao Particuliere Beveiliging.

Waarom zijn CNV-leden tegen

Uit de talloze reacties die we afgelopen weken hebben binnen gekregen, blijkt dat een deel van de beveiligers de zorgen van werkgevers begrijpt. Tegelijkertijd zeggen beveiligers dat zij niet willen inleveren als er geen harde garanties van werkgevers zijn om de gemiste 6% later terug te krijgen.

Full-timers in de beveiliging - vaak hoofdkostwinner binnen een gezin - gaan er maar 8,5% op vooruit, dat is door de relatief lage lonen in de beveiliging vaak te weinig om de stijgende kosten te kunnen betalen.

Leden van vakbond CNV geven ook aan dat de kosten voor levensonderhoud dit jaar enorm zijn gestegen, terwijl de lonen in de beveiliging - als gevolg van jaren lang keihard aanbesteden - al jaren achter lopen op andere functies in het publieke domein. Leden vinden het daarom onbegrijpelijk dat de koppeling van de lonen met de inflatie door werkgevers wordt losgelaten.

Daar komt bij dat er nauwelijks bereidheid bij werkgevers is om betere afspraken te maken over roosters, werktijden, minuren en vakantiedagen. Een uitstel van 6% loonsverhoging is daarom voor veel leden onbespreekbaar. "Ik kan mijn energierekening ook niet een paar jaar uitstellen", zo schrijft één van de leden.

Schipholbeveiligers leveren bonus weer in

Voor beveiligers op de luchthavens is de stap van werkgevers helemaal onbegrijpelijk. Samen met vakbonden CNV en FNV, heeft Schiphol afgelopen zomer afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden op de luchthavens te verbeteren. Ondermeer door het uurloon met 2,50 te verhogen. Schiphol betaalt deze bonus.

Beveiligers leveren deze bonus deels weer in, als werkgevers zich niet aan de cao-loonafspraken houden. Ook enkele werkgevers op Schiphol heeft inmiddels aangekondigd de lonen 6 procent minder te laten stijgen dan is afgesproken in de cao.

Effect van loonstijging

We begrijpen voor een deel de zorgen van werkgevers over de hoge inflatie. Er zijn bedrijven die een loonsverhoging van 14,5% plus arbeidsduurverkorting makkelijk kunnen doorbereken aan de opdrachtgevers. Met name beveiligers die in het publieke domein werkzaam zijn (azc's, luchthavens, defensie, politie, overheid en havens) hebben weinig te vrezen. De vraag naar beveiligers is daar enorm.

Voor beveiligingsbedrijven die in het private domein werken (bedrijventerreinen, distributiecentra, winkels, datacenters) ligt die loonstijging lastiger. De vrees is dat bedrijven door de loonstijging minder beveiligers willen inhuren, iets wat in het publieke domein veel lastiger is. Daar zal het waarschijnlijk leiden tot verlies van werk of zullen beveiligingsbedrijven als 'cao-vluchteling' naar de cao Veiligheidsdomein uitwijken.

Deze cao-vluchtelingen zullen de arbeidsvoorwaarden voor alle beveiligers nog meer naar beneden duwen, omdat ze concureren op loon en flexibele inzet met bedrijven die de cao Particuliere Beveiliging hanteren.

Wat nu?

Nadat de leden van CNV het voorstel voor een aangepaste loonstijging begin november hebben afgewezen, is aan werkgevers voorgesteld om met een beter bod te komen. Werkgevers zijn hier niet op ingegaan. Werkgevers voorgesteld om een cao zonder vakbond CNV te sluiten, daar zijn onze collegabonden niet mee akkoord gegaan.

Voor de leden van CNV zijn er maar twee opties: of werkgevers komen met een beter bod, of er komen zo snel mogelijk goede afspraken voor een nieuwe cao. We hebben daarom voorgesteld de onderhandelingen voor een nieuwe cao te vervroegen. Die onderhandelingen beginnen op 16 december. Op 1 december zal ik met beveiligers in onze cao-commissie voorstellen maken voor een nieuwe cao.

Opwaardering van het vak beveiliger zal de belangrijkste inzet zijn voor een nieuwe cao. Betere roosters, betere afspraken over minuren en vakantiedagen en eerlijke afspraken voor flex-krachten en zzp'ers. Ook moet er een betere bescherming zijn tegen contractwisselingen en aanbestedingen. En uiteraard een loon dat past bij de belangrijke verantwoordelijkheid die beveiligers hebben in het publieke en private domein.

De huidige cao blijft tot eind juni 2023 gelden zolang er geen nieuwe afspraken zijn waar de leden van de vakbonden mee instemmen. Blijkt na loonperiode 1 in 2023 dat werkgevers zich daadwerkelijk niet aan de cao houden: meld dat bij de vakbond.

Erik Honkoop
Vakbondsbestuurder CNV Vakmensen
M: 06 - 5132 0918
E: e.honkoop@cnvvakmensen.nl
 
Bezoekadres: Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postadres: Postbus 2525, 3500 GM Utrecht
 
Lid worden is zinvol. CNV Vakmensen