Belangrijkste punten uit overleg BLG van 15 maart 2021 Arriva Limburg

Op maandag 15 maart vond de eerste BLG-vergadering van dit jaar plaats. Vanwege de corona-maatregelen werd het een digitale vergadering. In deze nieuwsbrief een kort overzicht van de belangrijke onderwerpen die werden besproken.

Beste CNV-leden werkzaam bij Arriva Limburg,

Op 15 maart 2021 zijn de kaderleden van jouw CNV samen gekomen en hebben zij een aantal onderwerpen met elkaar besproken. In deze nieuwsbrief willen wij jou op de hoogte brengen van de belangrijkste punten:

 • Nieuwe bestuurder.
  Onze “oude” CNV-bestuurder Jean-Marie Severijns is vanaf 1-1-2021 met vervroegd pensioen. Als zijn vervanger is aangesteld Jeroen Bruinsma. Jeroen zal zich zelf voorstellen in een eigen nieuwsbrief. Wij wensen Jeroen veel succes toe de komende tijd.

 • Kantoor CNV Vakmensen Sittard.
  Binnen het CNV is vanaf begin 2020 de regio-structuur ingevoerd. Het gevolg daarvan is dat er regiokantoren zijn gevormd. Op een regiokantoor werken bestuurders, juristen en ondersteuners. Het kantoor is gevestigd aan de Dr. Nolenslaan 157, 6136 GM Sittard. Na voorafgaand telefonisch contact, kunnen hier wanneer het weer mogelijk is, afspraken gepland worden voor een overleg.

 • Tanende discipline Covid19 maatregelen.
  De maatregelen omtrent Covid19 worden op vestigingen steeds minder nageleefd, vooral in de avonduren. Dat zorgt voor gevoelens van onveiligheid onder jouw collega’s, mede ook door de reacties die volgen als je een collega aanspreekt op zijn onjuiste gedrag. Besef dat Arriva de mogelijkheden heeft om jou een sanctie op te leggen als je je niet aan de voorschriften houdt! Een gewaarschuwd mens telt voor 2…….

 • Hantering cao en bedrijfsregels.
  Sommige dienstindelers en TM’s vinden dat Arriva niet alle bepalingen uit de CAO of bedrijfsregelingen hoeft toe te passen vanwege aanpassingen, met Covid19 als argument. Dat is onjuist! Zaken zoals verschuivingstoeslag voor werken op roostervrije dag, vrijwillig op een andere standplaats met bijbehorende vergoeding, verlof opnemen (ook compensatie Feestdag!) etc dienen nog steeds zo te worden toegepast als voorheen. Dus ken jouw recht en eis toepassing/vergoeding zoals vastgesteld! Weet je het niet zeker, spreek dan een kaderlid aan.

 • RVU regeling.
  Met de werkgevers wordt momenteel gesproken over een RVU-regeling waardoor het mogelijk is voor de oudere werknemers om 1, 2 of 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Dat is ook de afspraak uit het Pensioenakkoord van vorig jaar. Ook een uitbreiding van het generatiepact (60+ regeling) wordt besproken.
 • Wensroulering
  Als je deelneemt aan een zogenaamde “Wens”-roulering kan het voorkomen dat je niet altijd de bedrijfsregels/cao-bepaling kunt volgen (voorbeeld: als je kiest voor wens “gebroken dienst” kun je niet eisen dat je slechts 2x per week maximaal een gebroken dienst rijdt). Gevolg kan dan zijn dat iemand die kiest voor b.v. de wens “Laat” daarna ontdekt dat hij relatief veel diensten krijgt > 8.30 uur en ook overschrijding heeft van het maximum van 38x per jaar (cao MuMo kent deze afspraak niet). Dit dient dan ook een punt van aandacht te zijn voor de lokale VC bij de beoordeling van het dienstenpakket, door te zorgen dat er minder diensten >8.30 uur zijn, voorkom je problemen bij de uitvoering. De VC heeft altijd de mogelijkheid om een pakket te draaien met b.v. geen diensten > 8.30 uur ter beoordeling voor de efficiëntie.

 • Activering Arriva account.
  Arriva gaat over naar digitaal: verstrekking van een tablet (machinisten en stewards Zuid krijgen het device momenteel uitgereikt), via e-mail aanvragen ruil of verlof, indienen declaraties voor km’s of kosten rijbewijs. En daar hoort ook bij de informatie vanuit Arriva zoals omleidingen, dienstwijziging, dienstenblaadjes  etc via jouw Arriva account: voornaam.achternaam@arriva.nl.

Zorg dus dat je jouw account geactiveerd hebt anders mis je een hoop!

 

Ook de stemoproep voor de komende OR-verkiezingen mis je dan!