Al het nieuws

Bedrijfssluiting Brugman Radiatorenfabriek Tubbergen

Op 26 november jl. hebben jullie van je werkgever te horen gekregen dat het voornemen is de fabriek in Tubbergen te gaan sluiten. Wij kunnen ons voorstellen dat dit zeer vervelende nieuws bij jullie hard aankomt. Vandaar deze ledenbrief.

Rol van OR
De werkgever zal de OR vragen om een advies over het voorgenomen besluit. De OR heeft de tijd om dit advies uit te brengen. Wij zullen nauw contact houden met jullie ondernemingsraad.

Rol van de vakbonden
De vakbonden, CNV FNV en de Unie, zijn uitgenodigd om te praten over een sociaal plan. In een sociaal plan staan alle afspraken die ervoor zorgen dat de gevolgen voor de medewerkers zo goed mogelijk worden opgevangen. Het gaat o.a. over begeleiding van werk naar werk, vergoeding van kosten voor scholing, juridisch advies e.d. en een beëindigingsvergoeding wanneer je wordt ontslagen. Op 8 december hebben wij een eerste gesprek hierover met jullie directie. Uiteraard is het voor ons heel belangrijk om te horen wat voor jullie als medewerkers belangrijk is zodat wij dit kunnen meenemen in dit overleg. We organiseren daarom binnenkort een medewerkersbijeenkomst. Jullie worden zo spoedig mogelijk hierover geinformeerd door de OR en de werkgever. 

Alle werknemers worden getroffen door het voorgenomen besluit van de directie. Maar niet alle werknemers zijn lid van één van de vakbonden. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk collega’s zich aansluiten en lid worden. Om zo te komen tot een zo goed mogelijk sociaal plan waar je over mee kunt praten als je lid bent en waar je een stem in hebt voordat dit sociaal plan definitief wordt. Als lid kun je natuurlijk ook gebruik maken van juridisch advies over alles waar je de komende tijd mee te maken krijgt. 

Nu al vragen? 
Neem dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,
Ellen Jonker
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-50521057
E e.jonker@cnvvakmensen.nl