Bedrijfssluiting aangekondigd bij Trivium Veenendaal

Vrijdag 8 januari jl. is door de directie van Trivium Veenendaal een bedrijfssluiting aangekondigd waarbij al het personeel zijn baan verliest behalve (voorlopig) 7-10 werknemers van de studio/proefdrukkerij. Dat is zuur voor alle betrokken collega’s.

Argument voor bedrijfssluiting
Trivium heeft aangegeven waarom het bedrijf van mening is dat er tot deze bedrijfssluiting moet worden overgegaan. De activiteiten die het wil schrappen zijn niet winstgevend, grootste klant: Nivea (55%) vertrekt per 1 maart, maar, viel CNV Vakmensen op, Trivium is niet verlieslatend. Het gaat volgens werkgever dan ook primair om het feit dat Trivium niet verder kan in Veenendaal zonder de grootste klant. Wat vakorganisaties betreft is dat nog zeer de vraag. Waarom de overige volume zomaar verplaatsen naar Hongarije? Waarom kiest men niet ervoor om extra werkgelegenheid naar Veenendaal te halen? Waarom wil men niet investeren in Veenendaal om de continuïteit van haar activiteiten in Veenendaal te waarborgen?

Dat zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden.

Wat is het plan?
Trivium wil de bedrijfssluiting gefaseerd doen. Zo wil men per 1 maart 4 lijnen sluiten en per 1 juli (uiterlijk 1 september) de overige 4 lijnen. Verplaatsing van volume naar Hongarije (lagelonenland). Bijna al het personeel verliest zijn baan met alle gevolgen van dien.  Daarom willen wij de komende tijd in gesprek over een goed sociaal plan, maar dat gaat wat ons betreft hand in hand met een zeer gedegen adviestraject vanuit de OR van Trivium over of deze bedrijfssluiting en banenverlies op deze wijze noodzakelijk is.

Inzet CNV Vakmensen
Vakorganisaties hebben geluisterd naar de argumenten van werkgever maar vinden dat het oordeel over dit of een terechte bedrijfssluiting is vooral onderwerp moet zijn van het debat tussen Trivium en de ondernemingsraad. Belangrijk vinden wij als CNV Vakmensen dat als er echt ingegrepen moet worden op dit, laten we eerlijk zijn, uiterst vervelende moment, er een goed en rechtvaardig sociaal plan komt voor de werknemers. Een sociaal plan dat recht doet aan de situatie waarin werknemers zich geplaatst zien als het gaat om het beperken van aankomend inkomensverlies en het vinden van een nieuwe baan in coronatijd.

Wij gaan daarbij zorgvuldig aan de slag, op basis van de inbreng van jullie, onze leden en gericht op het verschaffen van zekerheid voor, duidelijkheid over en bescherming van jullie rechtspositie. Daarbij nemen we mee in onze overwegingen dat Trivium een kapitaalkrachtige onderneming is. Daarvan mogen we verwachten dat ze haar personeel, als er al gedwongen afscheid van genomen zou moeten worden, op een respectvolle manier en met een goed sociaal plan en geen gebakken lucht! Geen gebakken lucht omdat we eerste opzet sociaal plan meekregen en dat is transitievergoeding 2020 x 1,3 (wettelijk minimum), juridisch advies 750,-euro en 3.000,-euro budget voor outplacement, scholing en financieel advies. Dat is voor ons geen goed sociaal plan!. Wat ons betreft blijft de kantonrechtersformule uitgangspunt voor het bepalen van de ontslagvergoeding. Dit houdt namelijk (wel) rekening met de leeftijd van de werknemer (lees: de moeite die het kost om een nieuwe werkomgeving te vinden). In de transitievergoeding 2020 speelt leeftijd helemaal geen rol: het is gewoon 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar. In de transitievergoeding 2019 spelen leeftijd en anciënniteit (het aantal dienstjaren) nog wel een kleine rol, maar de uitkomst is steevast veel lager dan bij een kantonrechtersformule. Transitievergoeding 2019 is alleen bespreekbaar met een hoge wegingsfactor.

Hoe nu verder?
De werkgeversdelegatie heeft ons gevraagd om op vrijdag 15 januari een formeel overleg te hebben. We praten dan over de inhoud van het sociaal plan. Dan gaan we verkennen of we op basis van onze voorstellen op korte termijn tot een goed sociaal plan kunnen komen. Kort daarna zullen we een aantal online bijeenkomsten organiseren voor jullie om jullie bij te praten over de voortgang van het onderhandelingstraject.

Zijn er vragen of opmerkingen, laat het mij weten. Dit kan per mail of whatsapp.

Nicole Engmann-van Eijbergen
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 5160 1989
E n.engmann-vaneijbergen@cnvvakmensen.nl