Al het nieuws

Bavaria - Tijd van onderhandelen voorbij: SFB aan zet

In de ledenvergadering van 5 juli 2021 werd geconcludeerd dat ook jullie de mening zijn toegedaan dat we uit onderhandeld zijn. De kloof tussen wat jullie willen en wat SFB te bieden heeft is te groot.

Volgend op de ledenvergadering is er schriftelijk ge-driekwart. Uit deze stemming is naar voren gekomen dat er nagenoeg unaniem besloten is dat –indien SFB niet aan onze eisen tegemoet wil komen- de leden van de vakbonden bereid zijn tot het voeren van acties om de eisen kracht bij te zetten.

Afgelopen week hebben wij de directies van SFB, Holland Malt en de Koningshoeven over dit besluit geïnformeerd en hebben we aangekondigd dat er een ultimatum aan hen zal worden gestuurd. 

Vandaag, 11 augustus 2021, is er in Lieshout een poortactie waarbij we de werknemers vragen om een petitie te ondertekenen. Voor de werknemers van Holland Malt en De Koningshoeve zal er op een ander moment iets worden georganiseerd. Die datum zal nog bekend worden gemaakt.

De petitie zal aan de directies worden aangeboden om het ultimatum te ondersteunen. Dat zal na de vakanties gaan plaatsvinden zodat zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid zijn om de petitie te ondertekenen.

Een ding is in elk geval duidelijk: De tijd van onderhandelen is voorbij! We gaan pas weer met de onderhandelingsdelegatie van SFB in gesprek als zij voldoende tegemoet willen komen aan onze eisen! We houden onze rug recht en zullen na de vakantie van ons laten horen. SAMEN STERK VOOR EEN GOEDE CAO.

Rest ons voor dit moment niets anders dan eenieder een goede vakantie toe te wensen!

Mede namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Voedingsindustrie en CNV vakmensen

René Jongen
Bestuurder CNV VAkmensen
M. 6 5120 2961
E. r.jongen@cnvvakmensen.nl