BAM - laten we samen de draad oppakken

Bestuurder Robbim Heins wordt verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen werkzaam bij BAM. Hij spreekt de wens uit om gezamenlijk de draad op te pakken. Laten we elkaar over en weer op de hoogte houden en daar waar nodig kritische vragen stellen.
CNV Vakmensen is geïnformeerd over een nieuwe grote reorganisatie bij Koninklijke BAM N.V.

Nieuwe CNV-bestuurder bij BAM
De belangenbehartiging is jarenlang in de vertrouwde handen van collega Willem Timmer geweest. Vorige week heeft hij jullie in een nieuwsbrief geïnformeerd over zijn persoonlijke beweegredenen om de belangenbehartiging voor de leden werkzaam bij BAM over te dragen. Na overleg met Willem Timmer zal ik de belangenbehartiging over nemen.

Mijn contactgegevens zijn:
bestuurder Robbim Heins
mob. 06 51 60 19 87
e-mail.: r.heins@cnvvakmensen.nl

Vanaf 1991 ben ik werkzaam bij de vakbond (destijds Vervoersbond CNV). Aanvankelijk als arbeidsjurist, vanaf 1998 als bestuurder.
Als bestuurder ben ik in meerdere sectoren actief. Vanaf 2010 ben ik onder meer actief voor leden werkzaam in de bouw.

Laten we samen de draad oppakken
Binnen de BAM is een grote reorganisatie aangekondigd. De reorganisatie zal door geheel BAM voelbaar zijn: medewerkers zullen hun baan verliezen, functies zullen wijzigen, standplaatsen zullen veranderen. BAM heeft de verwachting uitgesproken, dat het reorganisatieprogramma in de komende 6 maanden geïmplementeerd zal worden. Aan ondernemingsraad en vakbonden de taak om de voorgenomen plannen kritisch te beoordelen.
De directie zal met vakbonden in overleg treden om in een sociaal plan de personele gevolgen van de reorganisatie zoveel mogelijk op te vangen.
Als vakbondsbestuurder treed ik in overleg, maar heb daarbij jullie kennis en kunde nodig. Vakbondswerk doe je samen.
Van mijn kant zal ik jullie informeren over de ontwikkelingen aan de onderhandelingstafel.
Ik doe een dringend beroep op jullie om mij op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de BAM. Blijf mij informeren en stel daar waar nodig kritische vragen.

Zorgvuldigheid voorop
Een aangekondigde reorganisatie brengt een hoop onrust met zich mee. Medewerkers willen weten waar ze aan toe zijn. Snelheid is geboden, maar zorgvuldigheid gaat voorop. CNV Vakmensen heeft er bij de directie op aangedrongen om vakbonden volledig te informeren over de plannen, de reikwijdte en de gevolgen.
Het maken van een sociaal plan is maatwerk, daarvoor is vereist dat je exact op de hoogte bent van de voorgenomen plannen en de impact daarvan.
Wij verwachten binnenkort de gevraagde informatie te ontvangen.

Ik houd jullie op de hoogte.

Robbim Heins
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 51 60 19 87
E:  r.heins@cnvvakmensen.nl