Bakker Sliedrecht legt een eindbod op tafel!

Na de ledenvergadering van 8 januari 2020, waarin wij de stand van zaken rond de voorgenomen reorganisatie bij Bakker Sliedrecht met de aanwezige leden hebben besproken, zijn wij maandagmiddag 13 januari verder in onderhandeling gegaan met jullie werkgever. Althans dat wilden wij.

Verslag uitgebracht van de ledenvergadering
Wij hebben als eerste verslag uitgebracht van de ledenvergadering. Tijdens de ledenvergadering hebben wij het proces en het voorstel voor een sociaal plan met de aanwezige leden besproken. Het was wel heel helder dat de leden ontstemd waren en zijn over het proces tot nu toe. Nog bozer waren de leden over het voorstel voor een sociaal plan.

Dit hebben wij jullie directie verteld en ook duidelijk gemaakt dat de leden een sociaal plan verwachte, waarbij de beëindigingsvergoeding wordt berekend op basis van de transitievergoeding zoals deze tot eind 2019 van kracht was. Daarbij met een correctiefactor van C=2.

Reactie van Bakker Sliedrecht
Jullie directie vroeg aan de ons of wij soms uit het stenen tijdperk kwamen. “Geachte vakbondsbestuurders, het is 2020 dus de transitievergoeding van 2019 en eerder en zeker de kantonrechtersformule zijn uit het verleden”. Met andere woorden werd ons duidelijk gemaakt dat echt geen andere basis voor een vergoeding mogelijk is dan de transitievergoeding zoals deze sinds 14 dagen toegepast kan worden.

Vervolgens werd ons meegedeeld dat de directie voor het eind van de middag via de mail een eindbod zou doen over het sociaal plan. 

Al met al hebben wij minder dan een half uur met elkaar aan tafel gezeten.

En het eindbod is gekomen
Naast een aantal andere aanpassingen op het concept sociaal plan is voor de beëindigingsvergoeding het volgende eindbod op tafel gelegd:

  • Bakker Sliedrecht blijft erbij dat uitgegaan moet worden van de transitievergoeding 2020!
  • Voor de boventallige werknemers jonger dan 55 jaar (op einddatum) geldt een correctiefactor van C=1,35. Voor de ouderen geldt C=2,0, waarbij het maximum EUR 83.000 bruto zal bedragen.
  • Aan een hogere correctiefactor kun je zomaar niets hebben vanwege het maximumbedrag.

Jullie werkgever schrijft bij dit eindbod
Bovenstaande aanbod is geldig tot en met woensdag 22 januari 2020 en zal hierna vervallen. Wij zijn ervan overtuigd hiermee een passend voorstel aan de betreffende medewerkers van Bakker Sliedrecht te bieden. Een voorstel dat bestaat uit een ruim bovenwettelijke beëindigingsvergoeding aangevuld met verschillende sociale elementen, inclusief een tekenpremie van € 5.000,- bruto.

Onze reactie
Er is geen enkele reden om met de directie mee te gaan met de rekenregels van de transitievergoeding 2020 als berekeningswijze van de beëindigingsvergoeding. Duidelijk is dat er een enorme kloof zit tussen de eis van de leden en het eindbod van jullie werkgever. Bovendien ligt het bod op een dergelijk laag niveau dat het voor vakbonden sowieso onacceptabel is.

Hoe nu verder?
Wij willen het eindbod voor het sociaal plan met de leden bespreken tijdens een ledenvergadering:

Datum:   dinsdag 21 januari

Tijd:       16.30 uur

Locatie:  de boardroom

Tijdens deze ledenvergadering gaan we het eindbod bespreken, onder andere aan de hand van een paar rekenvoorbeelden, en zullen we samen met de aanwezige leden bepalen hoe verder te gaan om de directie van Bakker Sliedrecht te overtuigen dat dit eindbod van tafel moet en er een beter sociaal plan moet komen.

Het zal duidelijk zijn dat de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden van CNV Vakmensen en FNV Metaal noodzakelijk is!


CNV Vakmensen
mede namens Marry van der Stel (FNV Metaal)
Piet Verburg, bestuurder
p.verburg@cnvvakmensen.nl