Axel Chr.: Resultaat nieuwe pensioenregeling

Werknemers werkzaam bij Axel Christiernsson zijn verzekerd van pensioenregeling. Het contract dat met de verzekeraar is afgesproken eindigt met ingang van 1 januari 2020. Per die datum moet een nieuwe regeling overeengekomen zijn tussen werkgever, CNV Vakmensen en de pensioenverzekeraar.

We zijn er uit en lichten jullie graag het e.e.a. toe.

Hoe zat het ook alweer
Werknemers van Axel Christiernsson zijn verzekerd van een pensioenregeling. Deze regeling zorgt er voor dat je wanneer je met pensioen gaat levenslang een (pensioen)uitkering ontvangt, je nabestaanden zijn verzekerd van inkomen wanneer jij mocht overlijden. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over voortzetting van deze regeling en uitkering bij arbeidsongeschiktheid voor pensionering.

De onderhandelingsdelegatie is positief gestemd
De onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen is positief gestemd. We hadden drie uitgangspunten van onze leden meegekregen (1) een zo goed mogelijk pensioen voor ongeveer dezelfde kosten, (2) pensioenopbouw over ploegendiensttoeslag én (3) een regeling waar we weer even mee vooruit kunnen. Het resultaat dat we bereikt hebben voldoet aan deze drie uitgangspunten.

Toelichting
Zoals ook al in de bijpraatsessie op 27 september aangegeven zijn we noodgedwongen gaan kijken naar een ander soort regeling. Geen toegezegde pensioenuitkering in de toekomst zoals nu het geval is maar een toegezegde premie inleg waar je in de toekomst een levenslange pensioenuitkering van kan aankopen.

Op vrijdag 22 september willen wij jullie de overeengekomen pensioenregeling presenteren. Dit zullen wij laten doen door een onafhankelijke pensioenadviseur die ons gedurende het traject ook heeft bijgestaan. Uiteraard wordt ook de mogelijkheid geboden aan jullie werkgever en jullie vakbondsbestuurder om vragen te stellen.

Vakbondsleden hebben het laatste woord
De collega’s die lid zijn van de vakbond worden in de week na de presentatie in de gelegenheid gesteld om schriftelijk hun oordeel te geven. Wanneer minimaal de helft plus één van de leden akkoord gaat met de nieuwe regeling dan kunnen wij deze ondertekenen.

Wij zien jullie graag op vrijdag 22 november in één van de twee sessies.

Sessie 1: 13.00 uur tot 14.00 uur
Sessie 2: 14.30 uur tot 15.30 uur

Met vriendelijke groet,

Tjeerd Orie                                                           
Bestuurder CNV Vakmensen                                     
M. +31620489475
E. t.orie@cnvvakmensen.nl

Eric van der Horst
General Manager
E. eric.vanderhorst@axelch.com

CNV Vakmensen maakt werk van jouw werk
Zoals je ziet maakt CNV Vakmensen werk van jouw werk. Profiteren van de afspraken is geen kunst, verantwoordelijkheid daarvoor nemen wel. Jij bent al lid, maar jouw collega waarschijnlijk nog niet. Stuur daarom deze mail door naar jouw niet-georganiseerde collega’s. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! Immers; Hoe meer collega’s van VT lid zijn bij jouw CNV des te meer invloed ik kan uitoefenen aan de onderhandelingstafel bij jouw werkgever. Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en je ontvangt dan 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- naar keuze. Daarnaast helpen we onze leden door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak.