Arriva Limburg - CNV WEETJES

Incidenteel werken buiten eigen standplaats

Regelmatig krijgen wij vragen over incidenteel werken buiten standplaats. Je hebt dan recht volgens art 46 van de bedrijfsregeling Arriva Nederland recht op een vergoeding van de extra reiskilometers en extra reistijd:

  • naast de “oude” forenzenvergoeding krijgt de werknemer dan voor elke km die per werkdag meer dan 4 km extra gereisd moet worden €0,42 km vergoeding. Daarvan is €0,19 is netto (onbelast); de resterende € 0,23 is bruto (belastbaar).
  • een vergoeding van de extra reistijd (indien van toepassing): bijschrijven van de extra reistijd in Tijd-Voor-Tijd. De extra reistijd mag niet gebruikt worden voor het oplengen van jouw dienst.
  • Alles wordt berekend met de ANWB routeplanner, snelste route.

Verschuivingstoeslag cao-OV
Als je op verzoek van de dienstindeler op een roostervrije dag werkt dan heb je recht op:

  • een vrije dag binnen 21 dagen;
  • een 35% verschuivingstoeslag over de gewerkte uren krijgt;
  • de  OT en/of GD krijgt die bij de gewerkte dienst hoort.

Zo kan de vergoeding oplopen tot 180% als je op een vrije zondag gaat werken.
Duidelijk zou je zeggen. De praktijk is echter wat weerbarstiger. Stel jouw planner vraagt of je bereid bent te werken op de ingeplande roostervrije dag van de komende week. Als je dan positief reageert op deze vraag, stellen sommige planners of leidinggevenden dat de chauffeur dan op vrijwillige basis instemt en dus niet op verzoek van Arriva gaat werken op deze verschoven dienst. Je krijgt dan geen verschuivingstoeslag. Fout dus! Om dit te voorkomen adviseren we je duidelijk vooraf aan te geven dat je bereid bent een verschoven dienst (binnen 8 dagen) te werken MITS de verschuivingstoeslag (in tijd of geld) uitbetaald wordt.

De cao is duidelijk v.w.b. het aanwijzen van een andere vrije dag: gebeurt na overleg met het betrokken personeelslid waarbij alternatieve voorstellen van diens zijde zoveel mogelijk worden gehonoreerd. De aangewezen vrije dag zal echter niet ten koste gaan van verlof dat reeds is ingeboekt.

Voortgang cao-MuMo onderhandelingen
Binnen de werkgevers is onderling onmin ontstaan in de aanloop naar de onderhandelingen. Hierdoor heeft Qbuzz en Keolis aangegeven dat zij niet meer doorgaan met het volgen van de cao-MuMo maar dat zij per 1-1-2021 overstappen naar cao-OV, met als gevolg dat alleen Arriva nog cao-MuMo volgt. Momenteel zijn nu  alle onderhandelingen (ook van cao-OV) tot nader order opgeschort.

Ecodrive
Dit is een mooi initiatief van Arriva om de bewustwording van de chauffeur voor het rijden te vergroten met als voordeel meer comfort, ook voor de chauffeur, minder schades, minder brandstof gebruik. Naast een maandelijks, persoonlijk overzicht met beoordelingen zijn er ook Eco-Coaches opgeleid en (op iedere standplaats) benoemd.
Slechte beoordelingen en rapporten kunnen in principe niet leiden tot maatregelen en/of ontslag!

Ziek worden als gevolg van rijden op een elektrische bus?
Diverse chauffeurs hebben als gevolg van elektromagnetische straling en geluidsfrequenties medische klachten als ze rijden op een elektrische bus. Bijzonder vervelend. Arriva heeft VDL opdracht gegeven de oorzaak van deze klachten nader te onderzoeken. Een gezonde werkplek staat voorop. Wordt jij ziek van het rijden op een elektrische bus? Neem dan alstublieft contact op met onze kaderleden of met mij. Privacy is gewaarborgd.

Heb je vragen of wil je reageren op deze nieuwsbrief? Neem dan contact met ons op.
Wil je meer weten over de voordelen van een lidmaatschap bij CNV Vakmensen incl. gratis gezinsrechtsbijstandsverzekering voor privé zaken?
Kijk dan op onze site www.cnvvakmensen.nl

Jean-Marie Severijns,
bestuurder CNV Vakmensen
M. 06-51602160
E. j.severijns@cnvvakmensen.nl
Downloads