Al het nieuws

Arriva blijft onduidelijk over nakoming cao

Arriva heeft CNV Vakmensen een reactie gestuurd over voortzetting van het schillenmodel en over de diplomatoeslag en ehbo- toeslag. Zoals we dat gewend zijn, zijn dat reacties die slechts deels duidelijkheid bieden. Ook nu is dat het geval.
Schillenmodel
Arriva heeft ons geinformeerd dat zij zich vanwege nieuwe wetgeving (Wet Arbeidsmarkt in Balans) beraden over de toekomst van het schillenmodel. Arriva wil daar een stagiair onderzoek naar laten doen die in overleg met sociale partners en OR tot aanbevelingen moet komen. Arriva vraagt ons de uitkomst van dat onderzoek af te wachten. 
Dat is dus maar een half antwoord. Wij hebben tegen Arriva gezegd dat wij ervan uitgaan dat er vanaf nu niemand meer in schil 2 wordt aangenomen op basis van een min/max contract. Daarnaast hebben wij een bevestiging gevraagd dat iedereen in schil 2 uiterlijk 1 juni 2020 in dienst is met een contract voor onbepaalde tijd zonder uitzonderingsbepalingen van de cao, hetzij MuMo, hetzij OV.
Tevens hebben wij gezegd dat iedereen in schil 2 in een reserveroulering R1,2 of 3 moet komen zodat er duidelijkheid is over de beschikbaarheid.
Daar verwachten wij dus nog een antwoord op van Arriva.

Diploma - en EHBO toeslag
Helaas wil Arriva geen afspraken maken met ons over het corrigeren van deze toeslag met terugwerkende kracht. Wij hebben Arriva voorgesteld daarover met ons in gesprek te gaan en ook zijn uitzendbureau's hiervan op de hoogte. Beiden hebben dus de mogelijkheid gekregen daar met ons op een goede manier uit te komen. Daar hebben zij geen gebruik van gemaakt.
Dan blijft er niets anders over dan namens leden een vordering in te dienen. Wij denken daar voldoende grond voor te hebben, maar uiteindelijk blijkt dat pas voor de rechter.
Wij weten niet wie hier allemaal mee te maken heeft gehad, maar wij willen alle uitzendcontracten en nuluren contractanten die in de periode maart 2014 - februari 2019 ten onrechte geen volledige diploma en/of diplomatoeslag hebben ontvangen, ruimschoots de gelegenheid geven hier gebruik van te maken. Wij willen eerst zoveel mogelijk gegevens verzamelen. Dat geldt zowel voor leden als voor niet-leden.
Uiteraard verwachten wij van niet leden, dat ze lid worden, maar wij kunnen de vorderingen gelijk meenemen. 

Wil je dat wij namens jou achterstallige diploma en EHBO toeslagen vorderen, stuur ons dan de volgende informatie.
- Naam, adres en lidnummer
- Uitzendbureau voor wie je gewerkt hebt
- Voor welk OV bedrijf je bent ingezet
- Vanaf wanneer en tot wanneer je niet de volledige toeslagen hebt ontvangen.
- Graag loonstroken meesturen, zodat we kunnen vaststellen wat je tekort bent gekomen.
Je kunt ook het bijgevoegde formulier downloaden en invullen.

Niet-leden
Weet je niet leden die hier mee te maken hebben gehad, maak ze attent op de mogelijkheid om hieraan mee te doen.
Ze moeten weliswaar lid worden, dat kost ze €18,68 ( dat kan afhankelijk van het bruto-inkomen lager zijn), waarvan de eerste 6 maanden met 50% korting. Ze moeten minimaal een jaar lid blijven. Tot 31 augustus vallen zij onder een colectieve actie en hebben ze recht op 4 uur rechtshulp.

De sluitingstermijn voor het aanleveren van de gegevens is 31 augustus 2019. Je kunt mailen naar ondergetekende.

Verschuivingstoeslag (art 41)
Je hebt recht op de verschuivingstoeslag indien de werkgever jou aanzegt dat je moet werken op een andere dag (art 41 lid 1 en 2). Vraagt de werkgever of jij een andere dag wil werken en je zegt ja, dan wordt dat volgens de werkgever gezien als vrijwillig; je kunt immers ook nee zeggen! Dat is een uitleg waar wij niets aan kunnen doen. Maar, dit is alsvolgt op te lossen. Vraagt de werkgever jou om op een andere dag te werken, dan vraag je gewoon of je hiervoor de verschuivingstoeslag ontvangt. Is het antwoord nee, dan kun je gewoon zeggen dan doe ik het niet.
Als werkgevers moeilijk doen, dan doen wij dat ook!

Voor nu wens ik iedereen goede vakantie toe!

Evert Jan van de Mheen
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl

Downloads