Al het nieuws

Arriva betaalt diploma toeslag over verleden!

Al enige tijd geleden hebben wij laten weten dat inmiddels Arriva en de uitzendbureaus de diplomatoeslag volledig betalen, ongeacht de omvang van het dienstverband. Inmiddels heeft Arriva ons laten weten ook een rol te willen spelen in de terugbetaling met terugwerkende kracht. Dat is goed nieuws.

Uitbetaling diplomatoeslag
Sinds enige maanden betaalt Arriva de diplomatoeslag volledig uit ongeacht het dienstverband. Ook de uitzendbureaus doen dat inmiddels. We zijn dus blij dat dat is opgelost. Daar horen we ook geen klachten meer over.

Terugwerkende kracht
Over de betaling met terugwerkende kracht hadden we tot nu toe geen duidelijkheid. CNV Vakmensen heeft daarover en uitzendbureaus en Arriva zelf aangeschreven. Van geen enkel uitzendbureau hebben we daarover een reactie gehad en ook Arriva hield terugbetaling tot dusver af.
Wel blijkt dat één uitzendbureau inmiddels wel is overgegaan tot uitbetaling met terugwerkende kracht.

Goed nieuws
Arriva heeft ons inmiddels per brief laten weten dat zij niet wachten totdat alle uitzendbureaus hun verantwoordelijkheid nemen. Dat mag je natuurlijk van Arriva ook wel verwachten, want Arriva moet erop toezien dat uitzendbureaus de cao nakomen. Maar goed Arriva wacht niet meer totdat sommige uitzendbureaus hun verplichtingen nakomen en dat kunnen we alleen maar positief noemen.

Hoe regelt Arriva dat?
Inmiddels hebben wij onze leden enige tijd geleden laten weten ons voor 31 augustus de nodige informatie op te sturen, zodat wij collectief terugbetaling kunnen vorderen van Arriva. Vanwege die toezegging hoeft dat gelukkig niet meer.
Wij zijn nog wel in overleg met Arriva hoe de uitvoering van de terugbetaling het beste kan plaatsvinden. Ik kom daar nog op terug. Het belangrijkste is echter dat Arriva toegezegd heeft dat ze overgaat tot uitbetaling met terugwerkende kracht.

Uitzendkrachten
Weten jullie uitzendkrachten die niet meer werken voor Arriva, maar wel recht op die toeslag hebben, laten ze zich melden.  Ze hebben immers ook nog recht op betaling van die toeslag met terugwerkende kracht.
Ze moeten wel de nodige informatie aanleveren, zodat vastgesteld kan worden wat er nog terugbetaald moet worden. Dat betekent loonstroken over de periode waarover de toeslag niet volledig ontvangen is.

Er moeten dus nog wel een aantal details geregeld worden, maar de stap tot terugbetaling is in ieder geval gezet.

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl