Arcadis stopt werkzaamheden FSSC in Nederland

CNV Vakmensen is geïnformeerd dat Arcadis besloten heeft om de werkzaamheden van Financial Shared Services Centre (FSSC) in Nederland te beëindigen. De werkzaamheden worden overgeheveld naar Manila. Voor medewerkers die hun baan kwijtraken, geldt er geen sociaal plan.
Werkzaamheden FSSC naar Manila
Enige jaren geleden heeft de directie van Arcadis NL besloten om de werkzaamheden van FSSC in Nederland te verplaatsen naar Manila. Destijds was het de bedoeling dat deze verhuizing op natuurlijke en geleidelijke wijze zou gaan plaatsvinden. Door ontwikkelingen heeft de directie echter moeten besluiten om dit proces te versnellen. Begin maart is hiervoor een adviesaanvraag ingediend bij de centrale ondernemingsraad.

Gevolgen medewerkers
Medewerkers die werkzaam zijn bij FSSC zullen door het besluit van Arcadis hun baan kwijtraken en boventallig worden. Voor medewerkers die boventallig zijn, gaat Arcadis op zoek naar passend werk. Mocht er geen passend werk gevonden worden, dan zal Arcadis in overleg gaan met de medewerker om de arbeidsovereenkomst op basis van een vaststellingsovereenkomst te beëindigen. Met de vakbonden is er geen sociaal plan afgesproken.

Reactie CNV Vakmensen
CNV Vakmensen betreurt de gang van zaken. Door Arcadis zijn we niet actief geïnformeerd. Pas nadat we navraag hebben gedaan, ontvingen wij informatie van Arcadis. Ook dat er geen sociaal plan is overeengekomen, vinden wij geen goede zaak.

Juridische bijstand
Ben jij werkzaam op FSSC en raak jij je baan kwijt, teken dan niet de vaststellingsovereenkomst. Laat deze eerst controleren door een juridisch adviseur. Als lid van CNV Vakmensen heb je recht op juridische bijstand. Hiervoor kun je contact opnemen met CNV op telefoonnummer 030 – 7511007.

Reageren
Heb je een vraag of wil je reageren, neem dan contact met mij op. Mijn gegevens staan hieronder vermeld.

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl