Al het nieuws

Arbeidsrectelijke veranderingen in 2020

Beste leden, Er staan veel veranderingen op stapel waarover ik je graag wil informeren. In 2020 wordt de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) ingevoerd en hieronder heb ik uitgesplitst wat dat inhoudt en wat dat eventueel in jouw situatie kan gaan betekenen.

Slapende dienstverbanden

Zoals je wellicht weet heeft de Hoge Raad op 8 november jl. uitspraak gedaan over slapende dienstverbanden. Naar aanleiding van deze uitspraak kunnen langdurig zieke werknemers van hun werkgever verlangen het dienstverband na twee jaar ziekte te beëindigen met daaraan gekoppeld een (transitie)vergoeding. Werkgevers worden vanaf 1 april 2020 met terugwerkende kracht gecompenseerd voor die vergoeding. Omdat de vergoeding volgend jaar omlaag zal gaan is het zaak dat je het mij zo spoedig laat weten als je langer dan twee jaar ziek bent, ik kan er dan dit jaar nog voor je achteraan. Meld je dus!

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Dat de transitievergoeding lager wordt is het gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, ook wel de WAB. Deze treedt op 1 januari 2020 in werking en brengt met zich mee dat een aantal zaken op arbeidsrechtelijk vlak zullen veranderen. Hieronder volgt een korte opsomming van de relevante zaken voor jullie:

  • De opbouw van de transitievergoeding verandert in een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. De ouderenregeling vanuit de Wet Werk en Zekerheid vervalt ook per 1 januari 2020. De transitievergoeding wordt in veel gevallen beduidend lager. Positief is wel dat de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband (en niet pas na twee jaar) en dus ook geldt voor korte dienstverbanden.
  • De regels van ketens van arbeidsovereenkomst wijzigen. Er mogen weer drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd worden aangeboden voordat er een vast contract ontstaat. In een cao kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt:
  • Als er bij een rechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd hoeft er niet langer één voldragen ontslaggrond te worden aangevoerd. Er mag ook een combinatie van gronden worden voorgelegd die samen een dossier compleet maken. Daarmee wordt het ontslagrecht iets soepeler dan nu het geval is maar daar tegenover kan de transitievergoeding wel 1,5 keer hoger uitvallen.
  • Payrolling valt niet langer onder de uitzendregels maar dezelfde regels als die voor de mensen in vaste dienst gelden. Ook moet er voor payrollers voorzien worden in een adequate pensioenvoorziening. Daar hebben de werkgevers nog wel een jaar de tijd voor. Tot die tijd geldt het huidige recht op dit gebied.
  • Wat betreft het oproepcontract verandert er veel. Oproepkrachten dienen vier dagen van tevoren afgezegd te worden. Wanneer dat niet is gebeurd kan de medewerker het loon over de betreffende uren eisen. Na twaalf maanden te hebben gewerkt zal de werkgever je een contract moeten aanbieden met als omvang de in dat jaar gemiddeld genomen gewerkte uren. Dat kan al gebeuren vanaf februari 2020. Als jij dus als oproepkracht werkzaam bent en in januari 2020 al langer dan een jaar werkt moet deze je dus worden aangeboden. Ook hier geldt: als de werkgever niet zelf het initiatief neemt, dient de werknemer zelf in actie te komen. 

Omdat de WAB het nodige gaat veranderen en er ook veel actie van de werknemer zelf wordt verwacht willen wij als CNV Vakmensen erg graag betrokken worden in de naleving ervan. Meld je dus als de WAB niet goed wordt nageleefd. Wij komen dan graag voor jou in actie. 

Zoals gezegd zijn er dus veel veranderingen de komende tijd. Laten we nauw aangesloten blijven bij alles wat er zowel slecht als goed gaat.

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine

Bestuurder CNV Vakmensen