Al het nieuws

Alsnog een cao-resultaat voor Trioworld AFP

Eerder lukte het niet om met Trioworld tot een resultaat te komen voor een nieuwe cao. Het eindbod dat toen op tafel kwam, is unaniem afgestemd door de leden van de vakbond. We hebben aan de directie aangegeven op welke punten we verbetering wilden zien en de wens uitgesproken om weer in overleg te treden.

Uitgenodigd voor gesprek
De directie is hier op in gegaan en hebben we uitgebreid gesproken over de door de leden aangedragen punten. Op donderdag 8 juli 2021 hebben we alsnog een onderhandelingsresultaat bereikt. Ondanks dat we op voorhand op meer hadden gehoopt, zijn we tevreden met wat we jullie kunnen voorleggen. Op drie punten is het eindbod verbeterd:

  • Per 1 april 2021 een loonsverhoging van 2,5%,
  • Per 1 februari 2022 wordt onder voorwaarden parttime werken in de ploegen mogelijk,
  • De voorwaarden van de RVU-regeling (eerder stoppen met werken-regeling) zijn ruimer geworden.

Het volledige resultaat vind je in de bijlage.

Ledenvergaderingen
Wij denken dat dit het hoogst haalbare is en dat er niet meer inzit. Maar we zijn natuurlijk vooral benieuwd wat jullie van het resultaat vinden, want de leden bepalen. We nodigen alle leden dan ook uit om naar één van de ledenvergaderingen te komen en te stemmen. Je bent welkom op:

Datum:           Donderdag 15 juli 2021

Tijd:                1ste vergadering        13.30 – 14.30 uur
                       2de vergadering         15.00 – 16.00 uur
                       3de vergadering         16.30 – 17.30 uur

Locatie:          FSG Sportcampus (gebouw: Canteen)
 
We hopen jullie op één van deze ledenvergaderingen te treffen en gaan dan in op de nieuwe punten die zijn opgenomen in het resultaat. Aangezien er ook een officiële stemming is, zijn dit keer alleen leden van de vakbonden welkom.Ook namens John Koetsier (kaderlid CNV Vakmensen), Ed Papot (kaderlid FNV) en Karin Boelens (vakbondsbestuurder FNV).

Job Marskamp
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06-23 90 98 65 
E   j.marskamp@cnvvakmensen.nl

Downloads