Al het nieuws

Albemarle vraagt veel, maar geeft weinig

Dat is wat ons betreft de samenvatting van de onderhandelingen zoals ze tot nu toe zijn verlopen. Vanuit werkgeverszijde wordt er in onze opvatting namelijk redelijk veel gevraagd en relatief weinig geboden. In eerdere nieuwsbrieven gaven wij al aan dat het gat groot was. De vraag die nu voorligt is of het gat nog gedicht kan worden.

Aanpassingen leesbare cao
De lijst met gewenste aanpassingen voor een ‘leesbare’ cao is lang; het gaat om pakweg 60 voorstellen. Een groot deel van die aanpassingen hebben wij aangemerkt als inhoudelijk omdat het in de praktijk betekent dat een werknemer inlevert op een bestaand recht. Een verslechtering is een verslechtering, of het nu een kleine of een grote is. En als je een lange lijst behandelt met voorstellen die tornen aan de rechten van werknemers, vraag je wat ons betreft veel. 
Denk bijvoorbeeld aan het verschuiven van de leeftijdsgrens van 55 naar 63 jaar (in een eerdere nieuwsbrief gingen we hier op in) voor bijvoorbeeld consignatiediensten en die extra vrije dag die je vanaf je 55e kunt krijgen. Of het beperken van rouwverlof (Albemarle stelt maximaal 5 dagen voor, de huidige cao geeft je tijd tot de dag van de begrafenis).

Kortdurend zorgverlof
Een ander voorstel dat toch wel erg rauw op ons dak viel is het beperken van het kortdurend zorgverlof. Volgens de huidige cao kun je kortdurend zorgverlof opnemen als je (thuiswonend) kind of partner ziek is geworden. Albemarle voegt daar nu aan toe dat je dan wel de enige moet zijn die zorg kan verlenen. Dus als je thuis een ziek kind hebt, maar er ook iemand anders is die zorg kan verlenen, kun je jouw kortdurend zorgverlof in rook zien opgaan. Je bent immers niet de enige die zorg kan verlenen.

Salaris
Welnu, krijg je dan wel een salarisverhoging van bijvoorbeeld 5% als je akkoord gaat met de voorstellen van Albemarle? Neen. Het voorstel is 1,5% salarisverhoging, terwijl de inflatie al op 2,1% staat. En ook andere voorstellen die wij hebben gedaan, zoals de invoering van het generatiepact en verlofsparen, kunnen niet op instemming van Albemarle rekenen. Wij hebben daarom tijdens het overleg aangegeven dat er wat ons betreft veel wordt gevraagd en weinig wordt gegeven. Hierover gaan we ook graag met jou in gesprek. We willen je graag bijpraten over de stand van zaken en horen wat jij vindt. Het is uiteindelijk jouw cao: jij besluit wat ermee gaat gebeuren.

Ledenvergaderingen 
Op 8 september 2021 hebben we een tweetal digitale ledenvergaderingen gepland. Je kunt om 10.30 uur inloggen of om 15.30 uur. Haak aan en laat ons weten wat jouw mening is. Op basis van de input die we van jou krijgen op 8 september, gaan we verder met de cao onderhandelingen op 13 september.
De links naar de digitale ledenvergaderingen zijn:
1. vergadering van 10.30 uur: Click here to join the meeting 
2. vergadering van 15.30 uur: Click here to join the meeting

Tot na de zomer
Graag tot ziens in één van de 2 ledengaderingen. Voor nu wensen we je een fijne zomer. Geniet van de zon zolang het kan en blijf gezond.

Mede namens Tosca, Marion, Pieter en Trevor,
en Esam Laassal, FNV Procesindustrie,
Münire Manisa, bestuurder CNV Vakmensen
M 06 3449 7450 / m.manisa@cnvvakmensen.nl