Al het nieuws

Akkoord sociaal plan Mediahuis Limburg

CNV Vakmensen heeft samen met de andere vakbonden een principeakkoord bereikt met jullie werkgever over een nieuw sociaal plan. Als lid van CNV Vakmensen heb jij het laatste woord. Je kunt nu je stem uitbrengen over het nieuwe sociaal plan.
Samen met de andere vakbonden (NVJ, FNV en De Unie) heeft CNV Vakmensen een akkoord bereikt met Mediahuis Limburg over een nieuw sociaal plan. Onlangs is tijdens een kantinebijeenkomst in Sittard de inhoud van het nieuwe sociaal plan mondeling toegelicht. CNV Vakmensen is net als de andere vakbonden tevreden over de inhoud van het nieuwe sociaal plan en leggen dit dan ook met een positief stemadvies aan u voor.

We zullen de hoofdpunten van het nieuwe sociaal plan hieronder kort toelichten.

Looptijd
De looptijd bedraagt 2,5 jaar (van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021).

Beëindigingsvergoeding
  • De boventallige medewerker of vrijwillige plaatsmaker kan aanspraak maken op een vergoeding bij einde dienstverband. De medewerker kan de vergoeding naar eigen inzicht en regie benutten voor zaken als scholing, advisering, mobiliteitsbegeleiding en als aanvulling op een elders te verdienen lager salaris of een uitkering.
  • De plaatsmakersvergoeding bedraagt 90% van de beëindigingsvergoeding die geldt voor boventalligen.
  • De beëindigingsvergoeding bedraagt ongeveer 1,9 keer de transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding zal gedurende de looptijd van dit sociaal plan door wettelijke wijzigingen een paar keer veranderen. Dat geldt niet voor de beëindigingsvergoeding zoals wij die zijn overeengekomen. De hoogte van die vergoeding bedraagt dus niet precies 1,9 keer de transitievergoeding.
  • De exacte opbouw is afhankelijk van de persoonlijke situatie met een mogelijke aftopping of maximering van de vergoeding.
  • De beëindigingsvergoeding kan nooit meer bedragen dan 150.000 euro bruto.

Juridische bijstand
Juridische bijstand wordt vergoed tot 500 euro.

Sociaal plan te lezen op Personeelsplein
De volledige tekst van het sociaal plan is te lezen op intranet Personeelsplein van Mediahuis Limburg.

Stemmen
Via deze link kun je je stem uitbrengen. Dit kan tot en met maandag 24 juni. Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kun je ook digitaal via onze website stemmen. Ga hiervoor naar https://q.crowdtech.com/b5vx2g4_nkW8r6nDsL91LA

Robert Wonnink
Bestuurder CNV Vakmensen
M 06 51 86 42 65
E r.wonnink@cnvvakmensen.nl